04.03.2020

Co nowego w Business Central – aktualizacje zaplanowane na Marzec 2020

W tym artykule opisano najnowsze funkcjonalności (luty i marzec 2020), które zostaną wydane w ramach 2019 release wave 2

Luty 2020: Możliwość pominięcia pustych wierszy w raporcie Account Schedule.
Bilanse, rachunki zysków i strat oraz rachunki przepływów pieniężnych są kluczowymi raportami finansowymi dla wielu firm. Dzięki temu usprawnieniu dostęp do danych będzie bardziej przejrzysty.

Luty 2020: Możliwość zobaczenia danych referencyjnych klienta na dokumentach sprzedażowych
Jeśli dokument sprzedażowy zawiera dane referencyjne klienta (np. numer zamówienia) to możesz szybciej znaleźć informacje o określonym kliencie. Ważne jest aby dane referencyjne przepływały przez cały proces sprzedaży od oferty aż do wystawionej faktury.

Marzec 2020: Czcionki MICR dostępne w Business Central Online
Klienci, którzy będą potrzebowali drukowania czeków/dokumentów wraz z czcionkami MICR, będą mogli to zrobić również w Business Central online

Marzec 2020: Nowe eventy służące do odblokowania rozszerzeń dla drukarek w wersji Business Central Online
Korzystając z tych eventów, programiści będą mogli tworzyć rozszerzenia, które wdrażają usługę drukowania w chmurze.

Marzec 2020: Wykorzystanie telemetrii dotyczącej logowania w ramach usługi Application Insights.
Dzięki Application Insights partnerzy mogą monitorować, kiedy użytkownicy napotykają problem z logowaniem (na przykład z powodu braku uprawnień). Dzięki czemu mogą aktywnie pomagać klientom bez konieczności kontaktowania się z pomocą techniczną Microsoft.

Pełna lista aktualizacji planowanych na okres październik 2019 – Marzec 2020 (2019 release wave 2 plan) jest dostępna na platformie Microsoft Docs: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2019wave2/dynamics365-business-central/planned-features

Zobacz Business
Central na żywo