24.02.2020

Konta bankowe w Business Central

W tym artykule opisano jak zdefiniować nowe konto bankowe. 

Jedną z bardzo często wykorzystywanych funkcjonalności Business Central jest integracja z rachunkami bankowymi. W tym celu należy zdefiniować określone konta bankowe w systemie.

Gdy mamy poprawnie zdefiniowane rachunki bankowe możemy wykorzystać między innymi następujące funkcjonalności:

 • importowanie i eksportowanie wyciągów bankowych;
 • uzgadnianie kont bankowych;
 • drukowanie czeków.

Zdefiniowanie nowego konta bankowego w Business Central
Aby utworzyć nowe konto bankowe należy w polu wyszukiwania wpisać Konta Bankowe, po czym należy przejść do listy Konta Bankowe (zaznaczone czerwonym prostokątem na poniższym zrzucie ekranu).

Po przejściu na listę kont bankowych należy kliknąć Nowy w celu utworzenia nowego konta bankowego.

W efekcie pojawi się kilka pól do wypełnienia w podziale na sekcje: ogólne, komunikacja, księgowanie oraz przelew. Najważniejsze pola z każdej sekcji omówiono poniżej:

 • Ogólne
 1. Numer – aby rozpocząć musimy określić numer konta. Nie chodzi tutaj o numer rachunku bankowego lecz o identyfikator nadany w Business Central.
 2. Nazwa – nazwa banku w którym został założony definiowany rachunek bankowy
 3. Numer konta bankowego – numer rachunku nadany przez bank.
 4. Saldo – określa bieżące saldo konta bankowego denominowane w stosownej obcej walucie.
 • Komunikacja

W zakładce komunikacja należy wpisać dane kontaktowe banku w którym został założony rachunek.

Znajdziemy tutaj pola odnoszące się do standardowych danych teleadresowych: Adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail, strona internetowa itd.

 • Księgowanie

Kod waluty –  Na przykład USD, EUR. Jeśli używamy lokalnej waluty to można to pole zostawić puste.

Grupa księgowania konta bankowego – to ważne pole gdyż określa konto księgi głównej, które będzie używane jako konto kontrolne.

Poza tym w zakładce księgowanie znajdziemy ustawienia dotyczące wyciągów bankowych takie jak: 

 1. Numer ostatniego wyciągu – określa numer ostatniego wyciągu z konta bankowego, który został uzgodniony z określonym kontem bankowym.
 2. Numer ostatniego wyciągu płatności – określa ostatni wyciąg bankowy, który został zaimportowany.
 3. Saldo ostatniego wyciągu – określa kwotę salda ostatniego uzgodnienia wyciągu na koncie bankowym.

Przelew: w zakładce przelew powinniśmy uzupełnić kod SWIT oraz IBAN.

Opcjonalnie można także zdefiniować format pliku, który będzie używany przy imporcie oraz eksporcie wyciągu bankowego.

Artykuł powstał na podstawie materiałów wideo dostępnych na kanale YouTube Microsoft Dynamics 365: https://www.youtube.com/channel/UCJGCg4rB3QSs8y_1FquelBQ

Zobacz Business
Central na żywo