Business Central Audyt

Aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność wykorzystania systemu klasy ERP warto zainwestować w audyt, którym powinien zająć się zaufany partner Microsoft. Nasi doświadczeni, interdyscyplinarni specjaliści sprawdzą czy zaimplementowany system spełnia cele Twojej organizacji. Proces rozpoczyna się od zgłoszenia potrzeby zrealizowania audytu. Następnie podczas krótkiej rozmowy nasi specjaliści ustalą zakres działań. W kolejnym etapie zaproponujemy rekomendowany harmonogram prac oraz ustalimy priorytetowe obszary. Przed przystąpieniem do pracy przygotujemy ofertę zawierającą przejrzystą wycenę. Po zaakceptowaniu warunków umowy przechodzimy do realizacji. Przeanalizujemy w jakim stopniu działanie Twojego systemu wymaga optymalizacji, przetestujemy infrastrukturę, sprawdzimy integralność procesów oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Na koniec wyciągniemy wnioski i przekażemy raport zawierający odpowiednie rekomendacje.

Korzyści z przeprowadzenia audytu

Pomoc w prawidłowym zaimplementowaniu wybranych funkcjonalności Pomoc w prawidłowym zaimplementowaniu wybranych funkcjonalności
Rekomendacje sprzętowe i dotyczące bazy danych Rekomendacje sprzętowe i dotyczące bazy danych
Doradztwo w zakresie wyboru licencjonowania Doradztwo w zakresie wyboru licencjonowania
Identyfikację procesów, które mogą zostać zoptymalizowane Identyfikację procesów, które mogą zostać zoptymalizowane
Wykrycie i naprawa błędów wdrożeniowych Wykrycie i naprawa błędów wdrożeniowych
Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT
Zaproponowanie nowych usprawnień Zaproponowanie nowych usprawnień
Optymalizacja kodu Optymalizacja kodu

FAQ

 • Jak się przygotować do audytu?

  Przed przystąpieniem do realizacji należy przeprowadzić wstępne spotkanie w formie warsztatów, podczas których będą ustalone cele audytu, zakres oraz harmonogram.

  Należy ustalić wewnętrzny zespół współpracujący z partnerem. Poza użytkownikami kluczowymi istotny
  jest kontakt z zespołem informatycznym, który na co dzień nadzoruje pracę systemu. Z reguły wystarczą podstawowe dane dostępowe do systemu. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba audytu bazy danych lub infrastruktury IT.

 • Co zawiera audyt?

  Szczegółowa analiza procesów, które wspiera system informatyczny.
  Pomoc w wyborze odpowiednich funkcjonalności.
  Rekomendacje sprzętowe i serwerowe.
  Doradztwo w zakresie wyboru licencjonowania.
  Identyfikację procesów, które mogą być zoptymalizowane.
  Wykrycie błędów wdrożeniowych.
  Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT.
  Analiza kodu i dobrych praktyk programistycznych.
  Analiza dokumentacji dostarczonych rozwiązań.

 • Czy moje dane są bezpieczne?

  Przed przystąpieniem do realizacji podpisujemy umowę NDA. Podczas procesu audytowania Twoje
  dane traktujemy z najwyższym poszanowaniem, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

 • Ile czasu trwa przeprowadzenie audytu?

  W zależności od poziomu skomplikowania audyt trwa od 2 do 5 dni roboczych.

 • Jaki jest koszt?

  Wycena wymaga indywidualnej kalkulacji. Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania oferty.

 • Kto prowadzi audyt?

  Audyt jest przeprowadzany przez specjalistów pracujących z systemami Dynamics od kilkunastu lat. Nasz zespół składa się z praktyków, którzy brali udział w kilkudziesięciu różnorodnych projektach realizowanych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

Kontakt

Skontaktujemy się w ciągu 24h od wysłania formularza