Jak przebiega proces audytu?

Aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność wykorzystania systemu klasy ERP warto zainwestować w audyt, który przygotuje dla nas zaufany partner Microsoft Nasi doświadczeni, interdyscyplinarni specjaliści sprawdzą czy zaimplementowany system spełnia cele Twojej organizacji.

Proces rozpoczyna się od zgłoszenia potrzeby zrealizowania audytu. Następnie podczas krótkiej rozmowy nasi specjaliści ustalą zakres działań. W kolejnym etapie zaproponujemy rekomendowany harmonogram prac oraz ustalimy priorytetowe obszary. Przed przystąpieniem do pracy przygotujemy ofertę zawierającą przejrzystą wycenę. Po zaakceptowaniu warunków umowy przechodzimy do realizacji. Przeanalizujemy w jakim stopniu działanie Twojego systemu wymaga optymalizacji, przetestujemy infrastrukturę, sprawdzimy integralność procesów oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Na koniec wyciągniemy wnioski i przekażemy raport zawierający odpowiednie rekomendacje.

 • Jak się przygotować do audytu?

  Przed przystąpieniem do realizacji należy przeprowadzić wstępne spotkanie w formie warsztatów, podczas którego będą ustalone cele audytu, zakres oraz harmonogram.

  Należy ustalić wewnętrzny zespół współpracujący z podmiotem audytującym. Poza kierownictwem istotny
  jest kontakt z zespołem informatycznym, który na co dzień nadzoruje pracę systemu. Z reguły wystarczą podstawowe dane dostępowe do systemu. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba danych dostępowych do bazy danych lub potrzeba skontaktowania się z administratorem infrastruktury IT.

 • Co zawiera audyt?

  Szczegółowa analiza procesów w które zaangażowany jest system informatyczny.
  Pomoc w wyborze odpowiednich funkcjonalności.
  Rekomendacje sprzętowe & serwerowe.
  Doradztwo w zakresie wyboru licencjonowania.
  Identyfikację procesów, które mogą być zoptymalizowane.
  Wykrycie błędów wdrożeniowych.
  Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT.

 • Czy moje dane są bezpieczne?

  Przed przystąpieniem do realizacji podpisujemy umowę NDA. Podczas procesu audytowania Twoje
  dane traktujemy z najwyższym poszanowaniem, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

 • Ile czasu trwa przeprowadzenie audytu?

  W zależności od poziomu skomplikowania audyt trwa od 2 do 5 dni roboczych.

 • Jaki jest koszt?

  Wycena wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania oferty.

 • Kto prowadzi audyt?

  Audyt jest przeprowadzany przez specjalistów pracujących z systemami Dynamics od kilkunastu lat. Nasz zespół składa się z praktyków, którzy brali udział w kilkudziesięciu różnorodnych projektach realizowanych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

Korzyści z przeprowadzenia audytu

Pomoc w prawidłowym zaimplementowaniu wybranych funkcjonalności

Rekomendacje sprzętowe i dotyczące bazy danych

Doradztwo w zakresie wyboru licencjonowania

Identyfikację procesów, które mogą zostać zoptymalizowane

Wykrycie i naprawa błędów wdrożeniowych

Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT

Dowiedz się jakie informacje uzyskasz
po przeprowadzonym audycie.

Poznaj naszych klientów

Umów rozmowę przed audytem