Obsługa paragonów fiskalnych
w Dynamics 365 Business Central

Przedstawiamy nasze rozwiązanie, które umożliwia obsługę funkcjonalności paragonów fiskalnych w polskiej lokalizacji. Nasze rozwiązanie współgra modułem polskiej lokalizacji w zakresie właściwej ewidencji w rejestrze VAT oraz generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

 • Program do zdalnego wydruku paragonu fiskalnego
 • Fiskalizacja oraz wydruk paragonu fiskalnego (w tym paragonu zaliczkowego)
 • Anulowanie paragonu fiskalnego
 • Generowanie raportu okresowego zestawiającego sprzedaż fiskalną
 • Ewidencja sprzedaży fiskalnej w JPK VAT

Schemat działania

Korzyści i funkcjonalności

Integracja drukarki fiskalnej z systemem Microsoft Dynamics 365 Business Central Integracja drukarki fiskalnej z systemem Microsoft Dynamics 365 Business Central
Automatyzacja procesu fiskalnego Automatyzacja procesu fiskalnego
Zgodność z przepisami prawnymi Zgodność z przepisami prawnymi
Skrócenie czasu obsługi klienta i usprawnienie procesu księgowego Skrócenie czasu obsługi klienta i usprawnienie procesu księgowego

FAQ

 • Czym jest moduł fiskalny?

  Moduł fiskalny to nasze autorskie rozwiązanie w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central, które służy do rejestrowania transakcji finansowych, generowania paragonów fiskalnych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami podatkowymi.

 • Jakie są główne funkcje aplikacji do obsługi paragonów fiskalnych?

  Podstawowe funkcje modułu fiskalnego obejmują:

  o Rejestrowanie transakcji sprzedaży i usług.
  o Generowanie paragonów fiskalnych z wymaganymi danymi, takimi jak numer transakcji, data, cena, VAT itp.
  o Przechowywanie danych dotyczących transakcji na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej.
  o Zabezpieczanie procesu sprzedaży przed manipulacją i fałszerstwem.

 • Jakie są korzyści wynikające z używania modułu fiskalnego?

  Korzyści wynikające z używania modułu fiskalnego to m.in.:
  o Ułatwienie zgodności z przepisami podatkowymi.
  o Zabezpieczenie procesu sprzedaży przed nieprawidłowościami.
  o Dokładne rejestrowanie transakcji i prowadzenie księgowości.
  o Zwiększenie zaufania klientów poprzez wydawanie paragonów fiskalnych.

 • Co warto wiedzieć na temat obsługi drukarek fiskalnych?

  Zgodnie z polskim prawem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  Kasa fiskalna to urządzenie, które może działać w pełni samodzielnie. Proces rejestracji sprzedaży na kasie polega na wprowadzaniu kodów produktów (lub usług) bezpośrednio z klawiatury lub za pomocą skanera. Przed rozpoczęciem sprzedaży, nazwy sprzedawanych produktów/usług są programowane w pamięci kasy. Drukarka rejestrująca, z kolei, stanowi dodatek fiskalny do komputerowego systemu sprzedaży. W tym przypadku sprzedaż jest realizowana za pomocą oprogramowania na komputerze, a drukarka jedynie drukuje gotowy paragon, rejestrując jednocześnie transakcję w swojej pamięci. Oznacza to, że dane sprzedaży są generowane i przechowywane przez program komputerowy, a drukarka fiskalna służy jedynie do wydruku paragonu.

  Paragon stanowi ważny dokument handlowy, który służy do rejestrowania sprzedaży detalicznej. Jego wydanie potwierdza dokonanie transakcji zakupu i jest generowane przez sprzedawców korzystających z kas fiskalnych lub drukarek fiskalnych. Paragon zawiera podstawowe informacje dotyczące ceny produktu, naliczonych podatków oraz dane identyfikujące sprzedawcę. W przeciwieństwie do faktury, wystawiony paragon nie wpływa na zapisy w rejestrach VAT. Służy głównie jako dowód zakupu i umożliwia klientowi uzyskanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej transakcji.

 • Jak zobaczyć DEMO aplikacji?

  W celu umówienia się na prezentacje DEMO
  należy wypełnić formularz kontaktowy
  lub skorzystać z kontaktu bezpośredniego:
  E-mail: dynamics@eip.pl
  Telefon: +48 533 003 630

Kontakt

Skontaktujemy się w ciągu 24h od wysłania formularza