Ekran główny

Jeśli chcemy wygodnie poruszać się po systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central, powinniśmy dobrze poznać elementy interfejsu użytkownika.

Poniżej zaprezentowano ekran główny. Należy pamiętać że kafelki oraz linki do tzw. akcji mogą być dowolnie spersonalizowane i w dużej mierze zależą od wybranej roli użytkownika (np. księgowy lub analityk).

Wstążka

Poniżej zaprezentowano wstążkę zawierającą funkcjonalności przypisane do roli Księgowego.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wyszukiwarka

Na poniższej animacji zaprezentowano wykorzystanie wyszukiwarki w celu przejścia do faktury sprzedaży.

Zobacz Business
Central na żywo