18.06.2024

Nowości w Business Central – 2023 release wave 2 (v23) i 2024 release wave 1 (v24)

W niniejszym artykule krótko wymieniamy najważniejsze nowości z ostatnich dwóch dużych aktualizacji: 2023 release wave 2 (BC v23) oraz 2024 release wave 1 (BC v24). W przypadku pierwszej z wspomnianych aktualizacji nowe funkcjonalności pojawiały się w aplikacji pomiędzy pomiędzy październikiem 2023 a marcem 2024. Natomiast aktualizacja „2024 release wave 1” obejmuje okres od kwietnia 2024 do września 2024. 

Nowe wersje lokalne

Microsoft Dynamics 365 Business Central jest już dostępny w ponad 170 krajach i regionach na całym świecie. Pełną listę wspieranych lokalizacji i języków można znaleźć w dokumentacji Microsoft. Nowe lokalizacje to Szwecja i Islandia.

Lokalizacja szwedzka została zmigrowana do wersji W1 w Business Central 2023 release wave 1 (v22). Dzięki temu:

 • Funkcjonalności lokalizacji szwedzkiej są dostępne jako rozszerzenia w AppSource.
 • Użytkownicy mogą włączyć i wypróbować nowe funkcjonalności poprzez Zarządzanie funkcjami w Business Central.
 • Przygotowany został skrypt upgrade’u danych z wersji SE do wersji W1.

Lokalizacja islandzka została zmigrowana do wersji W1 w Business Central 2023 release wave 2 (v23.3). W efekcie:

 • Funkcjonalności lokalizacji islandzkiej są dostarczane jako rozszerzenia w AppSource.
 • Użytkownicy mogą włączyć i wypróbować nowe funkcjonalności poprzez Zarządzanie funkcjami w Business Central.
 • Przygotowany został skrypt upgrade’u danych z wersji IS do wersji W1.

Optymalizacja systemu

Lepsza wydajność podczas pracy z wieloma rozszerzeniami – zmieniono model danych dla rozszerzeń tabel, tak aby pola dodane ze wszystkich rozszerzeń do tabeli były teraz przechowywane w tej samej tabeli towarzyszącej. W tym nowym modelu serwer nigdy nie  będzie musiał wykonywać więcej niż jednego sprzężenia tabeli podstawowej z tabelą towarzyszącą.

Szybsze otwieranie kart oraz nawigacja i renderowanie paska akcji – dokonano znaczących optymalizacji w kliencie Business Central. Te optymalizacje poprawią interfejs użytkownika i jego wrażenia. Sprawią, że będzie on bardziej wydajny i przyjemny w użytkowaniu.

Wzrost wydajności dzięki zmniejszeniu liczby blokad w bazie danych – jest to korzystne dla użytkowników Business Central, w szczególności tych, którzy posiadają duże lub złożone zbiory danych lub wykonują częste lub intensywne operacje na danych w swojej usłudze online. W związku ze zmianą Business Central jest szybszy i płynniejszy podczas korzystania. Dodatkowo będzie pojawiać się mniej błędów lub przerw spowodowanych problemami z blokowaniem.

Definiowanie zestawów danych z wieloma arkuszami dla raportów programu Excel – definiowanie zestawów danych z wieloma arkuszami dla raportów programu Excel to nowa funkcjonalność wprowadzona w systemie Dynamics 365 Business Central. Kluczowym elementem tej funkcji jest właściwość ExcelLayoutMultipleDataSheets, która umożliwia bardziej elastyczne i zorganizowane tworzenie raportów. Domyślnie, wszystkie dane są umieszczane na jednym arkuszu programu Excel, co może być niewystarczające dla bardziej skomplikowanych zestawów danych. Dzięki nowej funkcji możliwe jest teraz tworzenie oddzielnych arkuszy programu Excel dla każdego elementu danych, co znacząco ułatwia analizę i prezentację informacji.

Nowości systemowe 2023 release wave 2 (v23) i 2024 release wave 1 (v24)

 • Ulepszenia trybu analizy, obsługa obiektów Query i udostępnianie analiz pomiędzy użytkownikami

 • Wyszukiwanie w danych z każdego miejsca w BC

 • Pokaż szczegóły w oknie podglądu kierujące bezpośrednio do kartoteki lub rekordu

 • Możliwość dodania dowolnego pola tabeli na stronę

 • Oznaczanie pól, które powinny być tylko-do-odczytu na stronie

 • Eksportowanie i importowanie pól wielowierszowych (BLOB) poprzez Pakiety konfiguracji

 • Wskazanie na źródła uprawnień oraz filtry zabezpieczeń na widoku Rzeczywistych uprawnień

 • Integracja z Dynamics 365 Field Service oraz zapowiedź dodania mapowania WO z Field Service na Zlecenia serwisowe w obszarze Zarządzania serwisem Business Central (v25)

 • Drukowanie kodów kreskowych oraz skanowanie kodów z aplikacji mobilnej Business Central

 • Wyświetlanie stron typu Dzienniki i Arkusze na kliencie mobilnym Business Central

 • Wyszukiwanie stron oraz danych w aplikacji mobilnej Business Central oraz ulepszenia interfejsu klienta mobilnego Business Central

 • Możliwość audytowania operacji Business Central w Microsoft Purview
 • Przenoszenie środowisk pomiędzy tenantami Microsoft Entra
 • Użycie połączonych środowisk w integracji Dataverse
 • Możliwość łączenia środowisk BC do środowisk Power Platform
 • Możliwość wykorzystania licencji Premium do logowania do środowisk z licencjami Essentials
 • Analiza zdarzeń telemetrii pomiędzy przeglądarką i serwerem dla wskazanej sesji lub użytkownika

Nowości w aplikacji 2023 release wave 2 (v23) i 2024 release wave 1 (v24)

 • Synchronizacja Daty dokumentu oraz Daty księgowania w dokumentach sprzedaży i zakupów

 • Alternatywne grupy księgowe nabywcy

 • Ulepszenia procesów wprowadzania, weryfikacji i zatwierdzania Kart czasu pracy

 • Funkcjonalność Alokacji księgi głównej do efektywniejszego dystrybuowania kosztów i przychodów

 • Układy Excelowe wprowadzone dla 35 wybranych raportów (kolejne w drodze)

 • Kontrola nad procesem korygowania kosztu zapasów

 • Nowa rola i widok główny użytkownika dla działu windykacji

 • Kod rozliczeń międzyokresowych dostępny na Dzienniku sprzedaży i Dzienniku zakup
 • Pole Opis 2 zostało domyślnie dodane do 50 widoków w różnych modułach
 • Możliwość określenia Zasad księgowania faktur serwisu dla każdego z użytkowników
 • Funkcjonalność Załączników dodana do modułu Serwisu, w przedmiotach serwisu i dokumentach serwisu
 • Funkcja do cofnięcia rozliczeń i wycofywania płatności po korekcie kursu waluty
 • Tworzenie potwierdzenia salda nabywcy tylko z otwartymi zapisami
 • Automatyzacja procesu wysyłania monitów dot. zaległych płatności
 • Blokowanie zapasów lub wariantów dla transakcji serwisowych

Konsolidacja i transakcje międzyfirmowe w 2023 release wave 2 (v23) i 2024 release wave 1 (v24)

 • Transakcje międzyfirmowe pomiędzy środowiskami Business Central

 • Możliwość konsolidacji finansowej pomiędzy środowiskami Business Central

 • Ulepszenia w procesie przeprowadzania konsolidacji zapisów i konwersji walut

Zarządzanie zapasami i magazynem w 2023 release wave 2 (v23) i 2024 release wave 1 (v24)

 • Ulepszenia w funkcjonalności rezerwacji, rezerwacja tylko ze stanu, Arkusz rezerwacji do alokacji zapasu pod zapotrzebowania

 • Lepsza widoczność dostępności zapasu i wpływu na dostępność podczas tworzenia Pobrań magazynowych

 • Możliwość określenia sposobu realizacji operacji magazynowych w zależności od źródła czynności magazynowej

 • Łatwiejsze przypisywanie lokalizacji do użytkowników w Pracownikach magazynowych
 • Funkcja Pobierz zawartość pojemnika dostępna w Dziennikach zapasów
 • Funkcja Podglądu księgowania dostępna na Wydaniach magazynowych i Przyjęciach magazynowych
 • Funkcja Rozwiń BOM dostępna na Zleceniach przesunięcia
 • Ulepszenia w procesie przypisywania Wierszy śledzenia zapasu
 • Ulepszenia w procesach inwentaryzacji oraz korekt zapasów
 • Możliwość użycia sugestii odłożeń i pobrań dla prostych konfiguracji magazynowych
 • Przyjęcia nadmiarowe z użyciem dokumentu Odłożenia zapasu
 • Ulepszenia w stosowaniu Oznaczeń zapasu
 • Możliwość blokowania wariantów zapasu

Projekty w 2023 release wave 2 (v23) i 2024 release wave 1 (v24)

 • Ujednolicone nazewnictwo modułu (Zlecenia -> Projekty)
 • Archiwizacja projektów
 • Ulepszenia interfejsu w obsłudze projektów
 • Możliwość określenia domyślnej lokalizacji dla projektu lub fazy projektu
 • Projekty mogą być fakturowane na wielu nabywców
 • Możliwość fakturowania nabywcy za wiele projektów
 • Kompletacja na potrzeby projektu

Nowości techniczne – 2023 release wave 2 (v23) i 2024 release wave 1 (v24)

 • Używanie narzędzia do tworzenia skryptów na stronie klienta do testowania akceptacyjnego
 • Definiowanie etykietek narzędzi (tooltips) w polach tabeli
 • Definiowanie obiektów rozszerzeń w tej samej aplikacji co ich obiekt podstawowy
 • Korzystaj ze skanowania kodów kreskowych sterowanych AL we wszystkich scenariuszach
 • Pisz elastyczny i wydajny kod za pomocą NumberSequences
 • Obsługa wielu przesyłanych plików i stref upuszczania plików
 • Debugowanie aplikacji systemowej
 • Usuwanie przeszkód podczas pracy z zewnętrznymi zależnościami aplikacji
 • Używanie plików cookie w wywołaniach HTTP z Business Central
 • Używanie operatora OData V4 IN w zapytaniach usługi internetowej

Źródła: