niespotykany poziom integracji realizowanych procesów

Szeroki zakres funkcji

W dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach niemal zawsze dochodzi do sytuacji w której wykorzystywane oprogramowanie księgowe lub podstawowy system ERP przestają wystarczać.

Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie biznesowe oferujące szeroki zakres funkcjonalności o niespotykanym do tej pory poziomie integracji realizowanych procesów.

Zarządzanie finansami/księgowość

Zgodność z przepisami MSR i ustawy o rachunkowości

Należności i zobowiązania

 • Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy
 • Faktura pro-forma sprzedaży
 • Wybór konta bankowego na dokumentach sprzedaży
 • Monity i noty odsetkowe
 • Noty korygujące
 • Faktura korygująca sprzedaży
 • Faktury przedpłaty
 • Wiele kont należności / zobowiązań
 • Windykacja należności

Rachunek kosztów

 • Budżety kosztów
 • Alokacja kosztów

Księga główna

 • Plan kont
 • Budżety
 • Arkusze kont

VAT

 • Deklaracje VAT
 • VAT niezrealizowany
 • Rejestr VAT sprzedaży/zakupu
 • VAT nie do rozliczenia
 • Deklaracja VAT-UE
 • Data VAT
 • Przełożony VAT
 • Księgowanie pełnego VAT
 • Zamówienia i faktury wewnętrzne sprzedaży
 • Obsługa opłaty zwrotnej VAT

Zarządzanie wewnątrzksięgowe

Prognozowanie przepływów pieniężnych

 • Kalkulacja i księgowanie różnic kursowych w transakcjach bankowych

Księgowanie

 • Dzienniki główne
 • Wymiary księgowe
 • Dzienniki zmian
 • Komunikat z numerem zaksięgowanego dokumentu
 • Import kursów wymiany NBP
 • Księgowanie korekty (storno czerwone)
 • Procedury zamknięcia roku finansowego
 • Wielojęzyczność
 • Wielowalutowość
 • Konsolidacja
 • Intrastat

Zarządzanie środkami trwałymi

 • Amortyzacja
 • Konserwacja środków trwałych
 • Ubezpieczenie środków trwałych

Marketing i CRM

Zarządzanie kontaktami

 • Kontakty
 • Zadania

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

 • Klasyfikacja kontaktów
 • Kampanie
 • Zarządzanie interakcjami/dokumentami
 • Prospekty
 • Integracja z klientem Microsoft Outlook / Microsoft Exchange

Sprzedaż i zakupy

Zarządzanie zamówieniami sprzedaży

 • Oferty sprzedaży
 • Zamówienia zbiorcze sprzedaży
 • Dostawa bezpośrednia
 • Zamówienia sprzedaży
 • Rezerwacja zapasu

Obietnice zamówień (ATP/CTP)

Ceny sprzedaży i rabaty

 • Substytuty zapasu
 • Odsyłacze zapasu
 • Warianty zapasu
 • Sprzedaż zapasów poza magazynowych

Zarządzanie zamówieniami zakupu

 • Oferty zakupu
 • Zamówienia zbiorcze zakupu
 • Zamówienia zakupu
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem (MRP) Ceny zakupu i rabaty
 • Koszty dodatkowe zakupu
 • Zarządzanie zwrotami
 • Zatwierdzanie dokumentów
 • Budżety zakupów i sprzedaży
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Magazyn i zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami

 • Podstawowe zadania magazynowe
 • Dostępność zapasu
 • Śledzenie zapasu (nr serii/partii)
 • Zapasy przychodzące
 • Zapasy wychodzące
 • Pojemniki
 • Przesunięcia lokalizacji
 • Wiele lokalizacji
 • Zlecenia przesunięcia
 • Widok zapasów w drodze
 • Inwentaryzacja

Zarządzanie magazynem (WMS)

 • Przyjęcie i odłożenie zapasów
 • Pobieranie oraz wydawanie zapasów
 • Przesunięcie oraz korekta zapasów w magazynie
 • System automatycznego przechwytywania danych (ADCS)

Produkcja

Kompletacja

 • Kompletacja na zamówienie (ATO)
 • Kompletacja na magazyn (ATS)
 • Rezerwacje i śledzenie zapasu

Zlecenia produkcyjne

 • Planowanie zlecenia produkcyjnego
 • Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego
 • Ilość wyprodukowana
 • Braki w produkcji
 • Dziennik kontroli produkcji
 • Podwykonawstwo

Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP)

 • Kalendarze gniazd i stanowisk roboczych
 • Dzienniki zdolności produkcyjnych
 • Przestoje
 • Czas nieprodukcyjny
 • Obciążenia robocze
 • Wycena produkcji

Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM)

Integracja zamówienia sprzedaży z planowaniem zamówień produkcji

 • Produkcja na zlecenie / zamówienie sprzedaży
 • Planowanie zleceń

Podstawowe zdolności produkcyjne i marszruty

Prognozowanie i planowanie produkcji (MPS, MRP)

 • Prognoza produkcji
 • Wielopoziomowe zlecenia produkcyjne

Serwis

Zlecenia serwisowe

 • Ceny serwisu
 • Przedmioty serwisu
 • Umowy serwisowe
 • Planowanie i alokacja zadań

Zarządzanie projektem

Zlecenia

 • Karty czasu pracy

Planowanie zleceń (projektów)

 • Roboty w toku (RWT)
 • Koszty rzeczywiste do budżetu
 • Zarządzanie i planowanie zasobów

Analiza i raportowanie

Raportowanie

 • Wyświetlanie wykresów
 • Projektowanie układów raportów w Microsoft Word
 • Raporty w formie dokumentów i raporty standardowe
 • Widoki analityczne
 • Eksportowanie arkuszy analitycznych do programu Microsoft Excel
 • Jet Reports Express

Wyniki finansowe

 • Wykresy wyników finansowych
 • Definiowanie dodatkowych walut raportowania
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat

Power BI

 • Samoobsługowa analiza biznesowa w programie Microsoft Excel
 • Power BI dla Office 365

XBRL

Analizy finansowe

 • Analizy i raportowanie
 • Analiza planu kont
 • Arkusze kont
 • Wymiary
 • Analiza wielowymiarowa

Zobacz Business
Central na żywo