niespotykany poziom integracji realizowanych procesów

Nowoczesne systemy finansowo księgowe jako narzędzie sprawnego zarządzania. Szeroki zakres funkcji.

W dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach niemal zawsze dochodzi do sytuacji w której wykorzystywane oprogramowanie księgowe lub podstawowy system klasy ERP przestają wystarczać.

Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie biznesowe, które skutecznie usprawnia zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. To zarządzanie finansami firmy oferujące szeroki zakres funkcjonalności o niespotykanym do tej pory poziomie integracji realizowanych procesów.

Zarządzanie finansami/zarządzanie księgowością

Zgodność z przepisami MSR i ustawy o rachunkowości

Należności i zobowiązania

 • Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy
 • Faktura pro-forma sprzedaży
 • Wybór konta bankowego na dokumentach sprzedaży
 • Monity i noty odsetkowe
 • Noty korygujące
 • Faktura korygująca sprzedaży
 • Faktury przedpłaty
 • Wiele kont należności / zobowiązań
 • Windykacja należności

Rachunek kosztów

 • Budżety kosztów
 • Alokacja kosztów

Księga główna

 • Plan kont
 • Budżety
 • Arkusze kont

VAT

 • Deklaracje VAT
 • VAT niezrealizowany
 • Rejestr VAT sprzedaży/zakupu
 • VAT nie do rozliczenia
 • Deklaracja VAT-UE
 • Data VAT
 • Przełożony VAT
 • Księgowanie pełnego VAT
 • Zamówienia i faktury wewnętrzne sprzedaży
 • Obsługa opłaty zwrotnej VAT

Zarządzanie wewnątrzksięgowe

Prognozowanie przepływów pieniężnych

 • Kalkulacja i księgowanie różnic kursowych w transakcjach bankowych

Księgowanie

 • Dzienniki główne
 • Wymiary księgowe
 • Dzienniki zmian
 • Komunikat z numerem zaksięgowanego dokumentu
 • Import kursów wymiany NBP
 • Księgowanie korekty (storno czerwone)
 • Procedury zamknięcia roku finansowego
 • Wielojęzyczność
 • Wielowalutowość
 • Konsolidacja
 • Intrastat

Zarządzanie środkami trwałymi

 • Amortyzacja
 • Konserwacja środków trwałych
 • Ubezpieczenie środków trwałych

Marketing i CRM

Zarządzanie kontaktami

 • Kontakty
 • Zadania

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

 • Klasyfikacja kontaktów
 • Kampanie
 • Zarządzanie interakcjami/dokumentami
 • Prospekty
 • Integracja z klientem Microsoft Outlook / Microsoft Exchange

Sprzedaż i zakupy

Zarządzanie zamówieniami sprzedaży

 • Oferty sprzedaży
 • Zamówienia zbiorcze sprzedaży
 • Dostawa bezpośrednia
 • Zamówienia sprzedaży
 • Rezerwacja zapasu

Obietnice zamówień (ATP/CTP)

Ceny sprzedaży i rabaty

 • Substytuty zapasu
 • Odsyłacze zapasu
 • Warianty zapasu
 • Sprzedaż zapasów poza magazynowych

Zarządzanie zamówieniami zakupu

 • Oferty zakupu
 • Zamówienia zbiorcze zakupu
 • Zamówienia zakupu
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem (MRP) Ceny zakupu i rabaty
 • Koszty dodatkowe zakupu
 • Zarządzanie zwrotami
 • Zatwierdzanie dokumentów
 • Budżety zakupów i sprzedaży
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Magazyn i zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami

 • Podstawowe zadania magazynowe
 • Dostępność zapasu
 • Śledzenie zapasu (nr serii/partii)
 • Zapasy przychodzące
 • Zapasy wychodzące
 • Pojemniki
 • Przesunięcia lokalizacji
 • Wiele lokalizacji
 • Zlecenia przesunięcia
 • Widok zapasów w drodze
 • Inwentaryzacja

Zarządzanie magazynem (WMS)

 • Przyjęcie i odłożenie zapasów
 • Pobieranie oraz wydawanie zapasów
 • Przesunięcie oraz korekta zapasów w magazynie
 • System automatycznego przechwytywania danych (ADCS)

Produkcja

Kompletacja

 • Kompletacja na zamówienie (ATO)
 • Kompletacja na magazyn (ATS)
 • Rezerwacje i śledzenie zapasu

Zlecenia produkcyjne

 • Planowanie zlecenia produkcyjnego
 • Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego
 • Ilość wyprodukowana
 • Braki w produkcji
 • Dziennik kontroli produkcji
 • Podwykonawstwo

Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP)

 • Kalendarze gniazd i stanowisk roboczych
 • Dzienniki zdolności produkcyjnych
 • Przestoje
 • Czas nieprodukcyjny
 • Obciążenia robocze
 • Wycena produkcji

Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM)

Integracja zamówienia sprzedaży z planowaniem zamówień produkcji

 • Produkcja na zlecenie / zamówienie sprzedaży
 • Planowanie zleceń

Podstawowe zdolności produkcyjne i marszruty

Prognozowanie i planowanie produkcji (MPS, MRP)

 • Prognoza produkcji
 • Wielopoziomowe zlecenia produkcyjne

Serwis

Zlecenia serwisowe

 • Ceny serwisu
 • Przedmioty serwisu
 • Umowy serwisowe
 • Planowanie i alokacja zadań

Zarządzanie projektem

Zlecenia

 • Karty czasu pracy

Planowanie zleceń (projektów)

 • Roboty w toku (RWT)
 • Koszty rzeczywiste do budżetu
 • Zarządzanie i planowanie zasobów

Analiza i raportowanie

Raportowanie

 • Wyświetlanie wykresów
 • Projektowanie układów raportów w Microsoft Word
 • Raporty w formie dokumentów i raporty standardowe
 • Widoki analityczne
 • Eksportowanie arkuszy analitycznych do programu Microsoft Excel
 • Jet Reports Express

Wyniki finansowe

 • Wykresy wyników finansowych
 • Definiowanie dodatkowych walut raportowania
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat

Power BI

 • Samoobsługowa analiza biznesowa w programie Microsoft Excel
 • Power BI dla Office 365

XBRL

Analizy finansowe

 • Analizy i raportowanie
 • Analiza planu kont
 • Arkusze kont
 • Wymiary
 • Analiza wielowymiarowa

Zobacz Business
Central na żywo