niespotykany poziom integracji realizowanych procesów

Funkcjonalności Business Central

W dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach niemal zawsze dochodzi do sytuacji, w której wykorzystywane oprogramowanie księgowe lub podstawowe systemy klasy ERP przestają być wystarczające. Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie biznesowe, które łączy wszystkie elementy działalności przedsiębiorstwa. Poznaj możliwości nowoczesnego systemu ERP – poniżej znajduje się lista standardowych funkcjonalności Dynamics 365 Business Central.

Zapoznaj się z podstawowymi funkcjonalnościami
Dynamics 365 Business Central

Zarządzanie finansami/zarządzanie księgowością

Należności i zobowiązania

 • Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy
 • Faktura pro-forma sprzedaży
 • Wybór konta bankowego na dokumentach sprzedaży
 • Monity i noty odsetkowe
 • Noty korygujące
 • Faktura korygująca sprzedaży
 • Faktury przedpłaty
 • Wiele kont należności / zobowiązań
 • Windykacja należności

Rachunek kosztów

 • Budżety kosztów
 • Alokacja kosztów

Księga główna

 • Plan kont
 • Budżety
 • Arkusze kont

VAT

 • Deklaracje VAT
 • VAT niezrealizowany
 • Rejestr VAT sprzedaży/zakupu
 • VAT nie do rozliczenia
 • Deklaracja VAT-UE
 • Data VAT
 • Przełożony VAT
 • Księgowanie pełnego VAT
 • Zamówienia i faktury wewnętrzne sprzedaży
 • Obsługa opłaty zwrotnej VAT

Prognozowanie przepływów pieniężnych

 • Kalkulacja i księgowanie różnic kursowych w transakcjach bankowych

Księgowanie

 • Dzienniki główne
 • Wymiary księgowe
 • Dzienniki zmian
 • Komunikat z numerem zaksięgowanego dokumentu
 • Import kursów wymiany NBP
 • Księgowanie korekty (storno czerwone)
 • Procedury zamknięcia roku finansowego
 • Wielojęzyczność
 • Wielowalutowość
 • Konsolidacja
 • Intrastat

Zarządzanie środkami trwałymi

 • Nabycie środków trwałych
 • Sprzedaż, likwidacja lub wycofanie środków trwałych
 • Amortyzacja środków trwałych
 • Konserwacja środków trwałych
 • Ubezpieczenie środków trwałych

Marketing i CRM

Zarządzanie kontaktami

 • Kontakty
 • Zadania

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

 • Klasyfikacja kontaktów
 • Kampanie
 • Zarządzanie interakcjami/dokumentami
 • Prospekty
 • Integracja z klientem Microsoft Outlook / Microsoft Exchange

Sprzedaż i zakupy

Zarządzanie zamówieniami sprzedaży

 • Oferty sprzedaży
 • Zamówienia zbiorcze sprzedaży
 • Dostawa bezpośrednia
 • Zamówienia sprzedaży
 • Rezerwacja zapasu
 • Ceny sprzedaży i rabaty

Obietnice zamówień (ATP/CTP)

Zarządzanie zamówieniami zakupu

 • Oferty zakupu
 • Zamówienia zbiorcze zakupu
 • Zamówienia zakupu
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem (MRP)
 • Ceny zakupu i rabaty
 • Koszty dodatkowe zakupu
 • Zarządzanie zwrotami
 • Zatwierdzanie dokumentów zakupowych
 • Budżety zakupów
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Magazyn i zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami

 • Definiowanie kategorii zapasów
 • Atrybuty zapasów
 • Dostępność zapasu
 • Substytuty zapasu
 • Odsyłacze zapasu
 • Warianty zapasu
 • Śledzenie zapasu (nr serii/partii)
 • Widok zapasów w drodze
 • Rezerwacje zapasów

  Zarządzanie magazynem (WMS)

  • Ustawienia lokalizacji magazynowych (fizycznych, logicznych)
  • Obsługa dokumentów magazynowych (WZ, PZ, RW, MM, inne)
  • Zastosowanie kolektorów danych
  • Ustawienia procesów przyjęcia, odłożenia, pobrania, wydania
  • Integracja z drukarką etykiet
  • Integracja z firmami kurierskimi
  • Śledzenie terminów realizacji dostaw
  • Obsługa procesu inwentaryzacji

  Produkcja

  Kompletacja

  • Kompletacja na zamówienie (ATO)
  • Kompletacja na magazyn (ATS)
  • Rezerwacje i śledzenie zapasu

  Zlecenia produkcyjne

  • Planowanie zlecenia produkcyjnego
  • Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego
  • Braki w produkcji
  • Dziennik kontroli produkcji
  • Podwykonawstwo

  Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP)

  • Kalendarze gniazd i stanowisk roboczych
  • Dzienniki zdolności produkcyjnych
  • Przestoje
  • Czas nieprodukcyjny
  • Obciążenia robocze
  • Wycena produkcji

  Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM)

  Integracja zamówienia sprzedaży z planowaniem zamówień produkcji

  • Produkcja na zlecenie / zamówienie sprzedaży
  • Planowanie zleceń

  Podstawowe zdolności produkcyjne i marszruty

  Prognozowanie i planowanie produkcji (MPS, MRP)

  • Prognoza produkcji
  • Wielopoziomowe zlecenia produkcyjne

  Serwis

  Zlecenia serwisowe

  • Ceny usług serwisu
  • Zarządzanie przedmiotami serwisu
  • Umowy serwisowe
  • Planowanie i alokacja zadań

  Zarządzanie projektem

  Zlecenia

  • Karty czasu pracy

  Planowanie zleceń (projektów)

  • Roboty w toku (RWT)
  • Koszty rzeczywiste do budżetu
  • Zarządzanie i planowanie zasobów

  Analiza i raportowanie

  Raportowanie

  • Wyświetlanie wykresów
  • Projektowanie układów raportów w Microsoft Word
  • Raporty w formie dokumentów i raporty standardowe
  • Widoki analityczne
  • Eksportowanie arkuszy analitycznych do programu Microsoft Excel
  • Jet Reports Express

  Wyniki finansowe

  • Wykresy wyników finansowych
  • Definiowanie dodatkowych walut raportowania
  • Bilans oraz rachunek zysków i strat

  Power BI

  • Prekonfigurowane raporty Power BI dostępne w Business Central

  XBRL

  Analizy finansowe

  • Analizy i raportowanie
  • Analiza planu kont
  • Arkusze kont
  • Wymiary
  • Analiza wielowymiarowa