19.07.2018

10 argumentów przemawiających za wdrożeniem systemu Microsoft Dynamics NAV w chmurze

Microsoft Dynamics NAV jest systemem dostępnym w chmurze. Rozwiązanie tego typu jest dedykowane małym i średnim przedsiębiorcom szukającym kompletnego oprogramowania klasy ERP licencjonowanego w modelu SaaS. Jakie korzyści niesie za sobą wybór wdrożenia w chmurze Azure?

  1. Wersja NAV Online posiada zestaw funkcjonalności odpowiadający wersji on-premise.
  2. Zakup jest dokonywany na preferencyjnych warunkach rozliczanych w modelu subskrypcjnym. Rozwiązanie ERP jest dostarczane jako Software as Service (SaaS).  Więcej na temat różnic w licencjonowaniu systemu w artykule: http://www.dynamicsdc.com/pl/blg/12-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec-o-licencjach-microsoft-dynamics-nav
  3. NAV online jest zintegrowane z usługą Office 365 w rezultacie stanowi kompletne narzędzie często pozwalające przenieść większość czynności przeprowadzanych w przedsiębiorstwie do chmury.
  4. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem własnej infrastruktury IT. Korzystając z chmury Microsoft Azure opłata zostaje dokonana wyłącznie za zużyte zasoby. Taki elastyczny i skalowalny model rozliczeń pozwala zminimalizować koszty inwestycji. Ponadto ograniczone zostają koszty związane z utrzymaniem działu IT. Odpowiedzialność za spełnienie wymagań serwera oraz zapewnienie bezpieczeństwa (w tym np. regularne wykonywanie kopii zapasowych) przechodzi na dostawce.
  5. Proces wdrożenia jest skrócony i uproszczony dzięki metodzie NAV.express. Instalacja i uruchomienie systemu jest możliwe nawet w przeciągu kilku dni.
  6. Licencjonowanie w modelu subskrypcyjnym znosi barierę  wejścia dla mniejszych przedsiębiorców. Wdrożenie systemu w modelu On-premise wiąże się z większym kosztem w początkowej fazie wdrożenia.
  7. Model licencjonowanie użytkowników jest elastyczny. Na przykład co miesiąc można zmniejszyć lub zwiększyć liczbę użytkowników.
  8. Wysoka niezawodność i stabilność chmury Microsoft Azure pozwala zagwarantować dostępność systemu na poziomie 99,9%.
  9. Microsoft Azure jako usługodawca zapewnia najwyższy poziom zabezpieczeń.
  10. System oparty na chmurze pozwala na pracę z dowolnego miejsca w dowolnym czasie.

Połączenie szerokiej gamy funkcjonalności (kompletne rozwiązanie ERP)  ze skalowalnym modelem rozliczeniowym opartym na niezawodnej chmurze Azure to rozwiązanie warte uwagi zarówno dla dużych przedsiębiorstw jak i dla sektora MŚP.

Więcej na temat chmury Microsft Azure: