23.11.2018

10 powodów dlaczego warto wybrać Microsoft Dynamics

1. Dynamics to bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie

Microsoft Dynamics ma imponującą historię. Początki Dynamics NAV sięgają roku 1986 kiedy to duńska firma Navision Software zadebiutowała na rynku oprogramowania księgowo-finansowego. W roku 2002 Microsoft przejął Navision i 3 lata później zmieniono jego nazwę na Microsoft Dynamics NAV. Podczas tak długiej historii system Dynamics stał się największym rozwiązaniem dla małych i średnich firm na świecie. Oto kilka danych, które potwierdzają ten status:
 • 160 000 klientów
 • 2,7 miliona użytkowników
 • sprzedaż w prawie 200 krajach na całym świecie

2. System łatwo dopasowuje się do specyfiki biznesu dzięki otwartej architekturze.

3. Jest zgodny z przepisami prawa polskiego oraz międzynarodowego. System posiada certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości.

4. Pracuje w wielu językach i walutach. Z powodzeniem może być wykorzystywany w międzynarodowych organizacjach.

5. Może być wykorzystany w organizacjach różnego typu, najczęściej w następujących branżach:
Produkcja

 • Dystrybucja
 • Sprzedaż detaliczna
 • Usługi
 • Finanse
 • Logistyka

6. Intuicyjność. Możliwość dopasowania widoków. Użytkownicy mogą samodzielnie ustawić układ okienek tak aby dopasować funkcjonalności do swojego stanowiska pracy i zakresu obowiązków. Czas dotarcia do wybranych dokumentów,  informacji lub funkcji może być maksymalnie skrócony. Obsługa jest bardzo podobna do produktów Microsoft Office.

7. Cieszy się zaufaniem wielu firm. Zobacz jakie marki zaufały Dynamics Development Center: http://www.dynamicsdc.com/pl/nasze-realizacje

8. Dynamics NAV jest łatwo skalowalny, dzięki czemu łatwo może nadążyć za rozwojem firmy. Z powodzeniem może być wykorzystany zarówno przez małe jak i duże przedsiębiorstwa.

9. Niezależne badania pokazują że firmy, które korzystają z systemu Dynamics odnotowują większą produktywność dzięki automatyzacji codziennych obowiązków.

10. Bogata funkcjonalność. Efektywnie wspiera proces zarządzania w każdej małej i średniej firmie.

Zarządzanie Finansami
 • Zgodność z przepisami prawa polskiego oraz MSR/MSSF
 • Należności i zobowiązania
 • Rachunek kosztów
 • Kadry i płace
 • Bankowość elektroniczna
 • Środki trwałe
 • Konsolidacja
 • Wielowalutowość
 • Budżetowanie
 • Przepływy pieniężne (cash flow)
Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
 • Zarządzanie dostępnością MRP
 • Obsługa zakupów i dostaw + rozpoznawanie dokumentów OCR
 • Gospodarka magazynowa + wiele lokalizacji + kody kreskowe
 • Magazyn Wysokiego Składowania
 • Sprzedaż i marketing + obietnice zamówień (ATP/CTP)
 • Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM)
 • Obsługa dokumentów elektronicznych EDI
 • Optymalizacja zapotrzebowania i stanów magazynowych
 • Zatwierdzanie dokumentów zakupu i sprzedaży (work flow)
 • Śledzenie zapasów (nr partii, serii, dat ważności)
Zarządzanie Usługami 
i Projektami
 • Śledzenie kosztów + roboty w toku
 • Budżetowanie projektów
 • Harmonogramowanie zleceń
 • Alokacja zasobów + obsługa serwisantów
 • Rozliczanie umów
 • Rejestracja zgłoszeń serwisowych
 • Analiza historii napraw
Zarządzanie Produkcją
 • Planowanie dostaw MRP
 • Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP)
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji (MPS)
 • Obsługa BOM i marszrut produkcji
 • Kompletacja na zamówienie (ATO) lub na magazyn (ATS)
 • Obsługa produkcji zleceniowej lub procesowej
 • Obsługa produkcji farmaceutycznej, kosmetycznej lub spożywczej
Analizy Biznesowe
 • Analizy kontrolingowe i wielowymiarowe
 • Analiza centrów kosztu/zysku (MPK)
 • Graficzna analiza procesów logistycznych
 • Wsparcie dla Business Intelligence oraz Power BI
Integracja z systemami zewnętrznymi 
 • Portale internetowe
 • WebServices
 • Office 365