12.03.2021

5 argumentów przemawiających za wdrożeniem rozwiązania do skanowania kodów kreskowych

Bez wątpienia rejestracja kodów kreskowych w magazynie lub w firmie produkcyjnej jest sposobem na ułatwienie wielu procesów. Przede wszystkim kody kreskowe w logistyce pomagają w wypełnianiu zamówień, optymalizowaniu poziomu zapasów oraz kontrolowaniu kosztów. Poniżej przedstawiamy 5 argumentów przemawiających za wprowadzeniem skanowania kodów kreskowych. Oto zalety kodów kreskowych:

1) Wygoda – jak szybko skanować towar?
Kody kreskowe na produktach pomagają kontrolować zapasy. Często zarządzanie magazynem opiera się na arkuszu kalkulacyjnym, w którym SKU jest wpisywane ręcznie. Z pozoru wydaje się, że jest to łatwiejsza droga do wyszukania określonego towaru. Jednak sprawa wygląda dużo prościej gdy określone pozycje magazynowe są wyposażone w etykiety z kodem kreskowym. W efekcie wystarczy skan (odczyt kodu kreskowego) by otrzymać informacje o określonym produkcie. Ponadto, baza danych kodów kreskowych dostarcza informacje o stanach magazynowych, które są dostępne w czasie rzeczywistym.

2) Generowanie kodów kreskowych to również bezpieczeństwo
Podczas zarządzania zasobami magazynowymi zdarzają się braki magazynowe spowodowane ludzkimi pomyłkami pracowników lub wystąpieniem kradzieży. Kody kreskowe produktów znacząco wpływają na zapobieganie takim sytuacjom. Każdy produkt, który posiada kod kreskowy jest szybko i łatwo identyfikowalny co znacząco eliminuje ryzyko ewentualnych strat w zasobach magazynowych.

3)Program do skanowania kodów kreskowych to także lepsza produktywność
Prawidłowo zaimplementowane rozwiązanie w postaci kodów kreskowych zwiększa produktywność pracy. Pracownicy z reguły spędzają zbyt wiele czasu na wpisywaniu zapasów do systemu oraz wyszukiwaniu produktów na magazynie. Systemy kodów kreskowych pozwalają znacząco przyśpieszyć wykonywanie operacji magazynowych.

4) Skanowanie kodów kreskowych daje oszczędności
Kody kreskowe i czytniki do kodów kreskowych pozwalają lepiej zarządzać zapasami magazynowymi, zaplanować poziom zapasów tym samym można efektywniej planować koszty i zmniejszyć koszty operacyjne.

5) Aplikacja do skanowania kodów kreskowych jest kompatybilna z systemem ERP
System zarządzania kodami kreskowymi może być w pełni zintegrowany z systemem ERP np. Dynamics 365 Business Central.

Korzystając z interfejsu Business Central możemy sprawdzić poziom zapasów oraz wszelkich zidentyfikowanych za pomocą kodu kreskowego towarów. Dane dostępne są w czasie rzeczywistym i można je w pełni zintegrować z procesami produkcyjnymi oraz finansowymi.

Więcej na temat integracji kodów kreskowych z systemem Dynamics 365 Business Central (dzięki wykorzystaniu rozwiązania Mobile NAV) przedstawiamy tutaj.