12.03.2021

5 argumentów przemawiających za wdrożeniem rozwiązania do skanowania kodów kreskowych

Bez wątpienia wdrożenie skanowania kodów kreskowych w magazynie lub w firmie produkcyjnej jest sposobem na ułatwienie wielu procesów. Przede wszystkim kody kreskowe pomagają w wypełnianiu zamówień, optymalizowaniu poziomu zapasów oraz kontrolowaniu kosztów. Poniżej przedstawiamy 5 argumentów przemawiających za wdrożeniem rozwiązania do skanowania kodów kreskowych. 

1) Wygoda
Kody kreskowe pomagają kontrolować zapasy. Często zarządzanie magazynem opiera się na arkuszu kalkulacyjnym, w którym SKU jest wpisywane ręcznie. Z pozoru wydaje się, że jest to łatwiejsza droga do wyszukania określonego towaru. Jednak sprawa wygląda dużo prościej gdy określone pozycje magazynowe są wyposażone w etykietę z kodem kreskowym. W efekcie wystarczy skan by otrzymać informacje o określonym produkcie. Ponadto, informacje o stanach magazynowych są dostępne w czasie rzeczywistym.

2) Bezpieczeństwo
Podczas zarządzania zasobami magazynowymi zdarzają się braki magazynowe spowodowane ludzkimi pomyłkami pracowników lub wystąpieniem kradzieży. Kody kreskowe znacząco wpływają na zapobieganie takim sytuacjom. Każdy produkt jest szybko i łatwo identyfikowalny co znacząco eliminuje ryzyko ewentualnych strat w zasobach magazynowych.

3) Produktywność
Prawidłowo zaimplementowane rozwiązanie w postaci kodów kreskowych zwiększa produktywność pracy. Pracownicy z reguły spędzają zbyt wiele czasu na wypisywaniu zapasów do systemu oraz wyszukiwaniu produktów na magazynie. System kodów kreskowych pozwala znacząco przyśpieszyć wykonywanie operacji magazynowych.

4) Oszczędności
Lepsze zarządzanie zapasami magazynowymi pozwala zaplanować poziom zapasów tym samym można efektywniej planować koszty i zmniejszyć koszty operacyjne.

5) Integracja z systemem ERP
System zarządzania kodami kreskowymi może być w pełni zintegrowany z systemem ERP np. Dynamics 365 Business Central.

Korzystając z interfejsu Business Central możemy sprawdzić poziom zapasów oraz wszelkich zidentyfikowanych za pomocą kodu kreskowego towarów. Dane dostępne są w czasie rzeczywistym i można je w pełni zintegrować z procesami produkcyjnymi oraz finansowymi.

Więcej na temat integracji kodów kreskowych z systemem Dynamics 365 Business Central (dzięki wykorzystaniu rozwiązania Mobile NAV) przedstawiamy tutaj.