07.02.2022

Aktualizacja Business Central Wave 1 2022

W pierwszym kwartale 2022 roku powiła się informacja o kolejnej dużej aktualizacji dla systemu Business Central. Jest to aktualizacja numer 20, która wyjdzie pod nazwą Wave 1 2022. Zapowiadane funkcjonalności, będą sukcesywnie udostępniane od kwietnia 2022 do września 2022 roku.

Przykładowe nowe lub ulepszone funkcjonalności, które powinny być dostępne od kwietnia 2022: 

 • Automatyczne sprawdzanie poprawności dokumentów i dzienników podczas pracy nad nimi. Gdy ta funkcja jest włączona pole wyboru Faktów jest wyświetlane obok wierzy dokumenty lub dziennika i pokazuje problemy w bieżącym wierszu dokumentu lub dziennika. Kafelek FactBox pokazuje całkowitą liczbę problemów znalezionych przez Business Central.
 • Blokowanie usuwania kont KG. Jest to funkcjonalność dzięki której można uniknąć przypadkowego usunięcia kont księgi głównej. Nowe pole Blokowanie usuwania kont KG (Block Deletion of G/L)  zostało dodane do strony Konfiguracja księgi głównej (General Ledger Setup).
 • Rozliczenia bankowe. Raport Wyciąg z konta bankowego został zmodyfikowany dzięki czemu zawiera bardziej szczegółowe informacje, między innymi dodano pola Saldo KG, Zaległe płatności i Czeki (G/L Balance, Outstanding Payments, Checks).
 • Konsolidacja sald klientów i dostawców. Dzięki temu, dodana do systemu firma może być zarówno klientem jak i dostawcą. Dzięki czemu można uniknąć dokonywania niepotrzebnych rozrachunków konsolidując salda odbiorców i dostawców.
 • Naprawiono ilość w zestawieniach materiałowych. Można zrobić tak aby zużycie komponentu było takie samo niezależnie od ilości materiału lub sposobu produkcji. W tym celu należy wybrać Stała ilość (Fixed Quantity) w polu Formuła obliczeń (Calculation Formula) w wierszach BOM produkcji, składnikach planowania i składnikach zlecenia produkcyjnego.
 • Nowe możliwości raportowania finansowego z harmonogramami kont.

Integracje

Zapowiedziane są ulepszenia pogłębiające integrację z programem Microsoft Excel, Microsoft Outlook oraz z aplikacją Teams.

 • Gdy Business Central jest udostępniony w Microsoft Teams przez funkcję Udostępnij lub przez skopiowanie linku do konkretnej karty wyświetla w konwersacji na MS Teams „minikartę” pobraną z Business Central, która zawiera najważniejsze dane o udostępnianych danych.
 • Dodatek do programu Outlook, umożliwia szybsze i wygodniejsze dodawanie załączników przesyłanych pocztą elektroniczną do rekordów Business Central.
 • Możliwość skorzystania z programu Excel do projektowania układów raportów.
 • Wzmocniona integracja z Power Platform (między innymi integracja łącznika usług Power Automate oraz Power Apps).

Rozwój i administracja

Stale rozwijane są narzędzia dla programistów oraz język AL. Przykładowe usprawnienia w tym obszarze to między innymi:

 • Profiler wydajności w kliencie.
 • Dane demonstracyjne dla scenariuszy produkcyjnych.
 • Użytkownicy mogą eksportować zestawy danych do XML.
 • Telemetria – pomoc techniczna może teraz zobaczyć identyfikatory użytkowników.
 • Wydajność – partnerzy mogą uzyskać wgląd w bazę danych za pośrednictwem wirtualnych tabel i wirtualnych stron.
 • Możliwość określenia przez administratora domyślnego przypisania zestawu uprawnień podczas rejestracji użytkownika.

Onboarding

Onboarding to proces wdrażania do systemu nowego użytkownika. Business Central ma coraz więcej funkcjonalności dzięki którym wdrażanie nowych użytkowników jest coraz prostsze. Zapowiadane usprawnienia w tym zakresie to między innymi:

 • Łącza kontekstowe w okienku pomocy, dzięki czemu w poręczny sposób wyświetlane są linki do dokumentacji oraz materiałów edukacyjnych Microsoft Learn.
 • Przewodnik, który pomaga użytkownikom znaleźć ustawienia i narzędzia do personalizacji.
 • Przewodnik dotyczący eksploratora ról.

Pełna lista planowanych aktualizacji jest dostępna na platformie Microsoft Docs:  https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/planned-features