16.04.2020

Aktualizacja Dynamics 365 Business Central 2020 release wave 1

W tym artykule omówiono najważniejsze daty związane z najnowszą aktualizacją Dynamics 365 Business Central 2020 release wave 1

Co roku Business Central otrzymuje dwie duże aktualizacje przypadające na kwiecień oraz październik. Aktualizacja Dynamics 365 Business Central 2020 release wave 1 zostanie wydana zgodnie z planem. Jednak z uwagi na sytuacją wywołaną przez COVID-19 czas na jej przeprowadzenie zostanie przedłużony o dodatkowe 30 dni (do 30 maja).

Terminy głównych aktualizacji: 

  • 1 kwietnia 2020 – Termin wydania nowej wersji Business Central – aktualizacja Dynamics 365 Business Central 2020 release wave 1.
  • 8 kwietnia 2020 –  Domyślna data rozpoczęcia aktualizacji przez Microsoft. Można skorzystać z możliwości planowania aktualizacji i przeprowadzić ten proces po 8 kwietnia.
  • 30 maja 2020 – Ostatni dzień, w którym możesz dokonać aktualizacji.

Przygotowanie do aktualizacji
Około miesiąc przed aktualizacją możesz wypróbować nowe funkcje w środowiskach testowych – sandbox.

Nowo utworzone środowisko poglądowe, domyślnie zawiera dane firmy demonstracyjnej. Skorzystanie z sandboxa pozwala na podstawowe poznanie nowych funkcjonalności oraz sprawdzenie w praktyce czy działają zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli zdecydujesz się uruchomić środowisko testowe, najprawdopodobniej pracownicy Twojej organizacji będą bardziej przygotowani na rozpoczęcie pracy z oficjalną nową wersją systemu.

Ważne daty dotyczące środowiska testowego:

  • 2 kwietnia 2020 sandbox został zaktualizowany, dzięki czemu można przetestować nowe możliwości systemu korzystając z tak zwanych danych produkcyjnych. Wcześniej można było korzystać wyłącznie z domyślnych danych.
  • 1 maja 2020 tj. 30 dni po wydaniu głównej aktualizacji środowiska testowe sandbox będą usuwane.

Ważne uwagi dotyczące przeprowadzenia aktualizacji:
Partnerzy Microsoft lub wewnętrzni administratorzy mogą zarządzać aktualizacją oraz wybrać moment jej przeprowadzenia za pomocą Business Central Admin Center.

  • Czas potrzebny na przeprowadzenie aktualizacji powinien wynosić co najmniej 6 godzin.
  • Przygotowując się do zaplanowania aktualizacji należy wziąć pod uwagę okno aktualizacji. Jeśli np. ustawisz aktualizację na godzinę 18:00, a okno aktualizacji jest ustawione na 1:00-7:00 to aktualizacja rozpocznie się dopiero o 1:00.
  • Użytkownicy systemu otrzymają powiadomienie o przeprowadzanej aktualizacji.

Zobacz Business
Central na żywo