04.10.2018

Analiza i raportowanie w Dynamics NAV

Sukces niemal każdego biznesu wiąże się z analizowaniem i interpretowaniem danych. Zazwyczaj dane pochodzą z zróżnicowanych źródeł. W rezultacie wymagają ustrukturyzowania i przekształcenia w informację (np. w postaci raportu lub wykresu).

Dzięki integracji wielu rozwiązań np. (SQL Server, SharePoint, Excel itd.) w obrębie jednego oprogramowania Microsoft Dynamics NAV pozwala efektywniej wykorzystać narzędzia z których korzystamy na co dzień. Intuicyjna obsługa analityki biznesowej oraz znane środowisko Microsoft SQL sprawiają że Dynamics NAV w pełni odpowiada potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiamy wybrane funkcjonalności Dynamics NAV w zakresie Analizy i raportowania:

Raportowanie

  • Raportowanie różnych działań np. transakcji finansowych.
  • Graficzna wizualizacja danych. Wykresy na podstawie tabeli lub przy pomocy zdefiniowanego zapytania.
  • Projektowanie raportów za pomocą Microsoft Word.
  • Widoki analityczne (w tym tabele przestawne).
  • Eksport danych pomiędzy akruszem programu Microsoft Excel a Microsoft Dynamics NAV
  • Usprawnienia w zakresie raportowania: np. Intuicyjny interfejs Jet Reports Express oraz uproszczone formuły Excel
  • I wiele więcej..

Power BI
Po połączeniu Dynamics NAV i Power BI użytkownik otrzymuje dostęp do kompleksowych „dashboardów” umożliwiających kontrolowanie i zarządzanie wydajnością firmy.

Funkcjonalności dostępne w obrębie Power BI to między innymi:

  • Łatwiejsze odnajdywanie danych dzięki Power Query.
  • Scalanie danych z wielu źródeł.
  • Tworzenie zaawansowanych modeli danych przy użyciu Microsoft Excel (tworzenie relacji, niestandardowych miar oraz KPI).
  • Analiza danych geoprzestrzennych dzięki trójwymiarowej mapie dostępnej w ramach Power Map.
  • Udostępnianie skoroszytów, raportów i zapytań pomiędzy użytkownikami.
  • Usługa Witryny pozwalająca na udostępnianie większych skoroszytów (do 250mb) w przeglądarce.

Analizy finansowe

  • Analiza planu kont.
  • Analiza danych finansowych pochodzących z różnych źródeł np.: Księga główna, Sprzedaż, Zakupy, Zapasy, Koszty operacyjne, Wynagrodzenia itd.
  • Możliwość dodawania wymiarów, które spełniają funkcje indentyfikatora pozwalającego grupowanie zapisów o podobnej charakterystyce. W rezultacie możliwe jest przeprowadzenie analizy wielowymiarowej.