25.05.2023

Aplikacja do zarządzania dostawami utworzona przez EIP Dynamics  

Przedstawiamy nasze autorskie rozwiązanie dla firm, które chcą usprawnić zarządzanie dostawami przy użyciu Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

Czym jest aplikacja do zarządzania dostawami?

Standard Microsoft Dynamics NAV / BC nie posiada funkcjonalności pozwalających na w pełni swobodne zarządzanie dostawami do klienta. Dokładniej mówiąc, zejście z magazynu sprzedawanego zapasu w standardzie Microsoft Dynamics 365 Business Central kończy się na zaksięgowaniu wydania magazynowego. Wychodząc temu naprzeciw aplikacja do zarządzania dostawami utworzona przez EIP Dynamics znacznie poszerza możliwości Business Central w tym obszarze. 

Aplikacja umożliwia: 

  • Zarządzanie dostawami poprzez aplikację mobilną. 
  • Obsługę zwrotów (monitorowanie przyczyn zwrotów towaru. W ten sposób klient może namierzyć powtarzające się problemy ze zwrotami i je zdiagnozować).  
  • Obsługę płatności mobilnych (płatność zbliżeniowa, płatność BLIK). Należy zwrócić uwagę, że do uruchomienia płatności mobilnych wymagany jest kontrakt z dostawcą płatności. 
  • Ułatwienie dostaw kierowcom, poprzez dostarczenie im możliwości: wyszukiwania dostaw po dowolnej informacji, skanie produktów, możliwość otworzenia Google Maps bezpośrednio z aplikacji oraz wykonania połączenia telefonicznego do osób kontaktowych dla poszczególnych dostaw. 

Dla kogo dedykowana jest aplikacja do zarządzania dostawami?

Aplikację do zrządzania dostawami można w łatwy sposób dostosować pod specyficzne potrzeby klienta. Głównie została zaprojektowana z myślą o firmach handlowych i dystrybucyjnych, które zajmują się dostarczaniem towarów.  

Jak działa aplikacja?

Utworzenie nagłówka dostawy
Podczas księgowania wydania magazynowego w ramach modułu dostaw tworzony jest dokument dostawy, który zawiera w sobie informacje o wydaniu sprzedaży, ilościach i kwotach sprzedaży poszczególnych wierszy. Oczywiście to jakie informacje znajdą się finalnie w aplikacji mobilnej jest zależne od preferencji klienta.  

Komunikacja z aplikacją mobilną
Komunikacja z klientem aplikacji mobilnej działa poprzez webservice po protokole OData. Znaczy to, że z aplikacji, mogą skorzystać firmy, które posiadają co najmniej wersję MS Dynamics NAV 18 lub wyższą.  

Obsługa aplikacji mobilnej
Po zalogowaniu się do aplikacji (sugerujemy protokuł OAuth2, ale umożliwiamy również logowanie po Basic Auth). Wyświetli się strona główna aplikacji z dostawami przypisanymi do zalogowanego użytkownika. 

Przegląd
Sekcja przegląd zwiera wszystkie przypisane do użytkownika dostawy ze statusem w dostawie, do dostawy. Dostawy można wyświetlać poprzez wybranie wiersza: wyświetli się kartoteka dostawy razem z wierszami dostawy. 


Odbiór
Po wybraniu sekcji odbiór, wyświetli się strona dostaw przypisanych do użytkownika przez administratora, ale nie potwierdzonych przez doręczyciela.

Przypisanie dostawy do doręczyciela może odbywać się na dwa sposoby: przez administratora w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Business Central lub poprzez zeskanowanie dostawy skanerem w aplikacji.  

Aby to wykonać należy wybrać ikonę skanera. 

Następnie pojawi się strona skanera. 

Po prawidłowym zeskanowaniu kodu dostawy, dokument pojawi się w sekcji Przegląd.

Dostawa
Po wybraniu sekcji dostawa, wyświetli się strona z możliwością wybrania dostaw do realizacji:

Doręczyciel może wybrać tylko te dostawy, które są realizowane na ten sam adres dostawy. Po wybraniu dostawy koszyk w dolnej części zostaje aktualizowany.

Po wybraniu dostawy naciskając na koszyk, doręczyciel przechodzi do wydania dostawy.


Domyślnym widokiem wydania dostawy jest lista zapasów do wydania. Wybierając przycisk kartoteki pojawią się informacje o nagłówkach dostawy (widok taki sam jaki wyświetla się po wybraniu dostawy z przeglądu).

Wiersze zapasu są rozwijalne poprzez wybranie ikonki ze strzałką w dół. Po wybraniu tej akcji wyświetli się więcej informacji dotyczących zapasu, który jest dostarczany.

W dolnej części wydania dostawy mamy dwa przyciski.

a) Skaner

Po jego wybraniu użytkownik może zeskanować kod EAN produktu po to by wskazać jego zwrot na karcie zwrotu.

B) Koszyk

Po jego wybraniu użytkownik przechodzi do zapłaty (ze wskazaniem przyczyny zwrotu).

Podsumowanie dostawy
Po wybraniu koszyka wyświetli się strona z podsumowaniem transakcji oraz wyborem metody płatności.

Aplikacja przetwarza również podpisy odbiorców dostaw i przechowuje je w systemie NAV / BC. Po zatwierdzeniu płatności dostawa jest przenoszona do ukończonych dostaw, gdzie można wydrukować potwierdzenie dostawy.