25.03.2020

Audyt systemu Dynamics NAV / Business Central

W niniejszym artykule opisujemy usługę audytu i doradztwa dla systemu Dynamics NAV / Business Central. 

Audyt to usługa podczas której nasi interdyscyplinarni specjaliści sprawdzają czy wdrożony system spełnia cele Państwa organizacji.  Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt wdrożeń w różnorodnych projektach realizowanych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem pomagając przedsiębiorstwom, które zaczynają swoją przygodę z systemami ERP lub niewystarczająco wykorzystują potencjał wdrożonego rozwiązania.

Jak wygląda audyt?
Pierwszym etapem jest zgłoszenie chęci zrealizowania audytu. W tym celu wystarczy się skontaktować telefonicznie (+48 22 465 91 52) mailowo (dynamics@eip.pl) lub za pomocą dedykowanego formularza: https://dynamicseip.com/co-robimy/dodatkowe-uslugi/audyt/

Następnie podczas spotkania (w formie warsztatów) wspólnie z Państwem ustalimy harmonogram prac, omówimy priorytetowe obszary oraz przygotujemy ofertę zawierającą przejrzystą wycenę. Dopiero gdy warunki umowy będą przejrzyste i satysfakcjonujące dla obydwóch stron przejdziemy do realizacji.

Poniżej przedstawiamy elementy, jakie może zawierać przykładowa usługa audytu. Jednak zaznaczamy, że dokładny zakres audytu jest szczegółowo omawiany tak aby dopasować nasze działania do Państwa oczekiwań.

  • Szczegółowa analiza procesów w które zaangażowany jest system informatyczny.
  • Pomoc w prawidłowym zaimplementowaniu wybranych funkcjonalności.
  • Rekomendacje dotyczące infrastruktury i bazy danych.
  • Doradztwo w zakresie wyboru formy licencjonowania.
  • Zidentyfikowanie procesów, które mogą zostać zoptymalizowane.
  • Wykrycie i naprawa błędów wdrożeniowych.
  • Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Produktem końcowym z przeprowadzonych prac jest raport zawierający odpowiednie rekomendacje.

W zależności od poziomu skomplikowania przeprowadzenie całego procesu trwa od 2 do 5 dni roboczych.

Zobacz Business
Central na żywo