19.07.2019

Centrum Administracyjne Business Central

Centrum administracyjne Business Central to portal do wykonywania zadań administracyjnych. W tym miejscu administratorzy mogą pracować z środowiskami klientów oraz środowiskami testowymi (sandbox), konfigurować powiadomienia o uaktualnieniach i przeglądać telemetrię zdarzeń.


Źródło: https://docs.microsoft.com/pl-pl/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-admin-center

Kto może korzystać z Centrum Administracyjnego?

 • Wewnętrzni administratorzy np. użytkownicy firmy będący specjalistami IT.
 • Administratorzy delegowani przez firmę zajmującą się wdrożeniem systemu.
 • Osoby z działu helpdesk delegowani przez firmę zajmującą się wdrożeniem systemu.

Sekcja Environments pozwala na przegląd informacji o środowisku danej firmy oraz o środowisku testowym (sandbox). Administrator z poziomu omawianego panelu może dokonać aktualizacji wybranego środowiska. Ponadto, możliwe jest otworzenie strony zawierającej szczegółowe informacje o danym środowisku.


Źródło: https://docs.microsoft.com/pl-pl/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-admin-center

Funkcjonalności oferowane przez Business Central Administration Center

 • Utworzenie nowego środowiska.
 • Utworzenie środowiska testowego (sandbox).
 • Aktualizacja środowiska.
 • Zdefiniowanie „okna aktualizacji” pozwalającego na ustalenie daty oraz czasu w którym ma być wprowadzona aktualizacja.
 • Wysyłanie powiadomień mailowych gdy w danym środowisku wystąpi określone zdarzenie.
  – Powiadomienie o nadchodzących aktualizacjach.
  – Powiadomienie o udanej aktualizacji.
  – Powiadomienie o nie udanej aktualizacji.
  – Powiadomienie gdy rozszerzenia wymagają zmiany, aby były zgodne z nadchodzącą wersją systemu.
 • Telemetria: pozwala informować administratora o błędach pojawiających się w środowisku

Business Central administration Center API
Dzięki API możliwe jest wykonywanie zadań administracyjnych na środowiskach klientów takich jak konfiguracja środowiska, zarządzanie aktualizacjami, wysyłanie powiadomień oraz przeglądanie zdarzeń telemetrycznych. API jest dostępne pod adresem: https://api.businesscentral.dynamics.com.