02.05.2024

Co nowego w analizie danych i raportowaniu?

Autor: Ilona Juśkiewicz

Analizuj, grupuj i przestawiaj dane na listach/zapytaniach

Od niedawna dostępna jest tak zwana samoobsługowa analiza danych. Mamy wiele opcji, takich jak:

 • Wybierz kolumny, zmień ich kolejność, zamroź lewo/prawo
 • Ustaw dodatkowe filtry danych
 • Grupuj i obracaj (pivot)
 • Zaznacz komórki i przeprowadź szybkie sprawdzenie faktów
 • Skopiuj część/wszystkie dane, zaimportuj do Excela/PowerPointa/…

Tak przygotowaną analizę można również zapisać do ponownego wykorzystania lub udostępnić współpracownikom (kopiując link).

Ulepszenia układów programu Excel

 • Układy wieloarkuszowe — zestawy danych raportów można projektować w sposób umożliwiający bardzo zaawansowane modelowanie elementów w programie PowerPivot.

 • Statyczny arkusz metadanych środowiska wykonawczego — dzięki niemu można mieć (ukryty) arkusz z metadanymi raportu AL, podpisami raportów oraz metadanymi z strony żądania.
 • Wsparcie dla tłumaczalności – autor raportu może używać tagów dla: Arkuszy, Nagłówków wykresów, Elementów przestawnych. Serwer zastąpi tagi w czasie wykonywania podczas renderowania raportu.

Nowe środowisko osadzania usługi Power BI dla użytkownika

 • wybory użytkownika są zapamiętywane
 • obsługa kart wyników metryk Power BI
 • raporty z wieloma stronami są renderowane jako karty

Nowe możliwości dla programistów AL umożliwiające kontrolowanie wbudowanej usługi Power BI

 • Raport otwiera się w trybie rozwiniętym.
 • Użytkownik nie może zmienić raportu ani strony raportu.