04.02.2021

Co nowego w Dynamics 365 Wave 1 2021

Microsoft niedawno zaprezentował aktualizacje „Dynamics 365 Wave 1 2021”. Jest to aktualizacja, która obejmuje wszystkie funkcje i poprawki jakie zostaną wydane od kwietnia 2021 r. do września 2021 r. Jest to jedna z dwóch dużych aktualizacji, które co roku otrzymuje Dynamics 365 Business Central.

Jakie zmiany zapowiada Microsoft wraz z nową aktualizacją?

Uzyskiwanie lepszej produktywności dla użytkowników końcowych dzięki licznym usprawnieniom funkcjonalnym.  

  • Udostępniona zostanie możliwość wykorzystania Business Central API jako źródła danych do raportowania w Power BI (zamiast danych pobieranych za pomocą WebServices).
  • Udostępniona zostanie możliwość dodawania kluczy na tabelach.
  • Z niemal każdą aktualizacją wychodzą usprawnienia wydajnościowe. W ramach ostatnich aktualizacji przyśpieszone zostały podsumowania i pola wyliczeniowe. Tym razem wydajniej mają działać profile użytkowników.
  • Wprowadzenie Microsoft Universal Print, powinno usprawnić zarządzanie drukiem w sieci bez konieczności pobierania dokumentów do wydruku „manulanie” przez użytkownika.
  • Możliwość zawężenia wartości wymiarów przez użytkowników. Na przykład można będzie wyświetlić tylko wybrane wartości dla danego konta księgi głównej (nawet gdy określony wymiar analityczny został oznaczony jako obowiązkowy).

Pełna lista planowanych usprawnień funkcjonalnych dostępna jest tutaj.

Pogłębiona integracja z Microsoft Teams.
W ramach planowanych usprawnień możemy się spodziewać się możliwości wyszukiwania kontaktów zapisanych w Business Central bezpośrednio z poziomu MS Teams.

Business Central 18 dostępny jako SaaS oraz on-premise
Business Central w wersji 18 będzie dostępny w wersji chmurowej (przez CSP) oraz on-premise (przez DLP). Dzięki wykorzystaniu licencji Dual Rights, można wybraćc czy system będzie zainstalowany jako usługa SaaS czy w wersji on-premise.

Nowe wersje lokalne
Microsoft zapowiada kolejne wersje lokalne. Tym razem system zostanie przystosowany do uwarunkowań prawno-księgowych Indii, Grecji, Rumuni oraz Turcji.

Więcej informacji na temat Dynamics 365 Business Central 2021 release wave 1 na stronie Microsoft najlepiej znaleźć u samego źródła – na stronie Microsoft: Overview of Dynamics 365 Business Central 2021 release wave 1.