10.01.2024

Co nowego w rozwiązaniach od Continia Software? 

W 2024 roku Continia planuje zmiany w kluczowych dla siebie produktach oraz wprowadzenie zupełnie nowych funkcjonalności. Zmiany te będą dotyczyły kilku obszarów. W niniejszym artykule opisujemy następujące funkcjonalności: Continia Co-pilot, Contina Sustainability (narzędzia do rejestracji śladów węglowych) oraz elektroniczne fakturowanie.

Continia Co-Pilot

Continia Co-pilot to jedno z najnowszych rozwiązań, które ma się pojawić w 2024 roku. Sztuczna inteligencja ma w tym przypadku wspierać użytkowników w procesie OCR i mapowania pól dokumentów na wartości z otrzymanych plików.

Wsparcie to polegać ma przede wszystkim na wstępnym mapowaniu pól za użytkownika. Na ten moment jest to również możliwe, jednak zastosowanie AI ma znacząco wpłynąć na jakość wykonywania tej czynności przez algorytmy. Rola użytkownika ma się ograniczyć jedynie do kontroli jakości i ewentualnej korekcji niektórych niespójności.

Ponadto dodana ma zostać znacząco usprawniona funkcjonalność pozwalająca na skanowanie linii dokumentów, co w efekcie ma sprawić, że nawet najbardziej problematyczne dokumenty, zawierające dziesiątki wierszy, nie będą stanowiły już problemu. Dodatkowo dodane mają być również nowe standardowe pola, co ma poprawić doświadczenia użytkowników w trakcie pracy.

Co-pilot ma być również częściowo wykorzystywany w module Expense Management. Jego zastosowanie ma umożliwić automatyczne przypisanie typu wydatku oraz metody płatności. Efekt ten uzyskany zostanie m.in. poprzez sprawdzanie przez AI paragonów i faktur dodawanych przez użytkowników.

Continia Sustainability

Continia Sustainability jako kolejna zmiana planowana w 2024, ma stanowić szereg narzędzi, które umożliwią firmom rejestrację zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem konieczności śledzenia śladów węglowych przez nie pozostawionych. Jest to regulacja, która dotyczyć będzie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Continia planuje swoim odbiorcom zaproponować rozwiązanie, dzięki któremu wywiążą się z tego obowiązku.

Do rejestracji śladów węglowych stworzony zostanie dedykowany „Chart of Carbon Accounts”, na którym rejestrowane będą dodatkowe wpisy. Prawdopodobnie będzie to dodatkowa pod-księga, do której zapisywane będą wyniki z operacji gospodarczych. Kalkulacja śladów ma odbywać się na podstawie zakupów (czyli jaki ślad pozostawiamy podczas zakupów) oraz na podstawie aktywności firmy (produkcji, sprzedaży, itp.). Efektem ma być całkowicie osobny plan kont wraz z automatycznie utworzonymi wpisami. Dostępne będą tabele i nowe pola, które umożliwią automatyzację procesu rejestracji śladów.

Elektroniczne fakturowanie

Elektroniczne fakturowanie ma być wspierane w krajach takich jak: Holandia, Australia, Nowa Zelandia oraz Polska. Zapewniane będzie wsparcie zarówno dla dostawców jak i nabywców w obszarze elektronicznego fakturowania. Na ten moment rozwiązania są w trakcie przygotowania, zatem nie została przygotowana ich prezentacja. Rozwiązania mają działać zgodnie z wymogami PEPPOL, a dostawca deklaruje pełne wsparcie w tym obszarze.