05.04.2024

Co nowego w VAT?

Autor: Iwona Sobczyk

Kluczową zmianą w VAT, wymaganą przez polskie przepisy podatkowe, jest wprowadzenie funkcjonalności VAT niepodlegającego odliczeniu. Umożliwia ona zastosowanie przepisów o braku prawa do pełnego odliczenia kwoty VAT przy zakupach i zaliczeniu tej części VAT w koszty zapasów, środków trwałych lub na oddzielne, dedykowane konto.  Funkcjonalność została dodana na wstążce Głównych Ustawień Księgowych VAT i może zostać zastosowana do każdej kombinacji grup księgowych jaka została utworzona w Ustawieniach. Natomiast sama kwota niepodlegająca odliczeniu prezentowana jest przed zaksięgowaniem w Statystyce dokumentu.

Wprowadzono również możliwość tolerancji różnic VAT, wynikających najczęściej z zaokrągleń. Funkcjonalność znajduje w statystyce dokumentów zakupowych. Maksymalna kwota dopuszczalnych różnic powinna zostać określenia w Ustawieniach Księgi Głównej.

Trzecią ważną zmianą jest ulepszenie standardowego funkcjonowania Daty VAT, warunkującej datę obowiązku podatkowego dla celów VAT. Funkcjonalność istotna z punktu widzenia wszystkich krajów, gdzie dla celów raportowania używa się innej daty niż data księgowania. W Ustawieniach Księgi Główniej, można zdefiniować Domyślną Datę VAT, zgodnie z którą system zasugeruje tę datę na dokumentach. Natomiast po zaksięgowaniu dokumentu, Data VAT dostępna jest do edycji z poziomu Zapisów VAT. Cały czas w mocy pozostaje zasada, że Data VAT musi się zawierać w dozwolonych datach księgowania i w otwartym okresie VAT. W lokalizacji PL, opcja nie jest dostępna z uwagi na mnogość przepisów warunkujących Datę VAT dla różnych transakcji. Z kolei edycja Daty VAT na zaksięgowanych dokumentach możliwa jest nadal z poziomu Arkuszu Rozliczania VAT.