Poznaj kluczowe funkcjonalności modułu dystrybucyjnego

Magazyn

 • Zarządzanie lokalizacjami magazynowymi oraz przesunięciami zapasów
 • Obsługa wydań i przyjęć oraz pobrań i odłożeń magazynowych
 • Obsługa pojemników magazynowych
 • Przesunięcie oraz korekta zapasów w magazynie
 • System automatycznego przechwytywania danych (ADCS)

Dostępność

 • Prognozowanie sprzedaży i stanów magazynowych
 • Zarządzanie dostępnością zapasów
 • Obsługa zapasów pozamagazynowych i substytutów
 • Śledzenie zapasu (nr serii/partii)
 • Przesunięcia lokalizacji

Zamówienia i cenniki

 • Zamówienia i faktury sprzedaży
 • Zarządzanie cennikami
 • Rabaty sprzedaży
 • Oferty sprzedaży
 • Budżety zakupów i sprzedaży

Kompletacja

 • Zarządzanie kompletacją
 • BOM-y
 • Kompletacja na zamówienie (ATO)
 • Kompletacja na magazyn (ATS)
 • Rezerwacje i śledzenie zapasu

Stabilne rozwiązanie na typowe problemy
w przedsiębiorstwach

Działaj w sposób zintegrowany

Prowadź działalność w sposób zintegrowany. Trzymaj dane w jednym miejscu zapewniając do nich dostęp odpowiednim departamentom w firmie.

Błyskawicznie
analizuj dane

Posiadając dostęp do aktualnych i przydatnych danych możesz osiągnąć więcej. Korzystaj z wbudowanych raportów Business Central, stwórz własne lub połącz się z narzędziami zewnętrznymi do analizy danych takimi jak Power BI czy JET Reports.

Niech system rośnie
z Twoją firmą

Zacznij od prostego wdrożenia opartego o standardową funkcjonalność i dodawaj kolejne komponenty wraz z rozwojem własnej firmy. Korzystaj z zaawansowanych funkcjonalności (produkcja, zarządzanie serwisem), dodaj aplikacje dostępne na AppSource, połącz się z pozostałymi produktami Dynamics lub zamów u partnera modyfikacje dedykowane dla Twojej firmy.

Wybierz rodzaj wdrożenia
i licencjonowania

Microsoft Dynamics 365 Business Central może zostać wdrożony na Twoich własnych zasobach (instalacja on-premise), w zewnętrznym datacenter (np. MS Azure) lub możesz korzystać z platformy SaaS utrzymywanej i rozwijanej przez Microsoft. Za licencje zapłacisz jednorazowo (model wieczysty) lub w subskrypcji, gdzie płatności dokonywane są co miesiąc lub co rok.

Zadowoleni klienci

Zobacz Business
Central na żywo