Poznaj kluczowe funkcjonalności modułu dystrybucyjnego

Magazyn

 • Rozmieszczenie towaru w magazynie, zarządzanie lokalizacjami magazynowymi oraz przesunięciami zapasów
 • Obsługa wydań i przyjęć oraz pobrań i odłożeń magazynowych
 • Obsługa pojemników magazynowych
 • Przesunięcie oraz korekta zapasów w magazynie
 • System automatycznego przechwytywania danych (ADCS)

Zapasy

 • Prognozowanie sprzedaży i stanów magazynowych
 • Zarządzanie dostępnością zapasów
 • Obsługa zapasów pozamagazynowych i substytutów
 • Śledzenie zapasu (nr serii/partii)
 • Przesunięcia lokalizacji

Zamówienia i cenniki

 • Zamówienia i faktury sprzedaży
 • Zarządzanie cennikami
 • Rabaty sprzedaży
 • Oferty sprzedaży
 • Budżety zakupów i sprzedaży

Kompletacja

 • Zarządzanie kompletacją
 • BOM-y
 • Kompletacja na zamówienie (ATO)
 • Kompletacja na magazyn (ATS)
 • Rezerwacje i śledzenie zapasu

Klienci

Zobacz Business
Central na żywo