Poznaj kluczowe funkcjonalności modułu dystrybucyjnego

Magazyn

 • Rozmieszczenie towaru w magazynie, zarządzanie lokalizacjami magazynowymi oraz przesunięciami zapasów
 • Obsługa wydań i przyjęć oraz pobrań i odłożeń magazynowych
 • Obsługa pojemników magazynowych
 • Przesunięcie oraz korekta zapasów w magazynie
 • System automatycznego przechwytywania danych (ADCS)

Dostępność

 • Prognozowanie sprzedaży i stanów magazynowych
 • Zarządzanie dostępnością zapasów
 • Obsługa zapasów pozamagazynowych i substytutów
 • Śledzenie zapasu (nr serii/partii)
 • Przesunięcia lokalizacji

Zamówienia i cenniki

 • Zamówienia i faktury sprzedaży
 • Zarządzanie cennikami
 • Rabaty sprzedaży
 • Oferty sprzedaży
 • Budżety zakupów i sprzedaży

Kompletacja

 • Zarządzanie kompletacją
 • BOM-y
 • Kompletacja na zamówienie (ATO)
 • Kompletacja na magazyn (ATS)
 • Rezerwacje i śledzenie zapasu

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką to stabilne rozwiązanie na typowe problemy w przedsiębiorstwach

Systemy zarządzania logistycznego umożliwiają działanie w sposób zintegrowany

Prowadź działalność w sposób zintegrowany. Trzymaj dane w jednym miejscu zapewniając do nich dostęp odpowiednim departamentom w firmie.

Systemy zarządzania logistyką zapewniają błyskawiczną analizę danych

Posiadając dostęp do aktualnych i przydatnych danych możesz osiągnąć więcej. Korzystaj z wbudowanych raportów Business Central, stwórz własne lub połącz się z narzędziami zewnętrznymi do analizy danych takimi jak Power BI czy JET Reports.

System zarządzania magazynem rośnie z Twoją firmą

Zacznij od prostego wdrożenia opartego o standardową funkcjonalność i dodawaj kolejne komponenty wraz z rozwojem własnej firmy. Korzystaj z zaawansowanych funkcjonalności (produkcja, zarządzanie serwisem), dodaj aplikacje dostępne na AppSource, połącz się z pozostałymi produktami Dynamics lub zamów u partnera modyfikacje dedykowane dla Twojej firmy.

Systemy zarządzania magazynem dają możliwość wyboru rodzaju wdrożenia oraz licencjonowania

System zarządzania logistyką Microsoft Dynamics 365 Business Central może zostać wdrożony na Twoich własnych zasobach (instalacja on-premise), w zewnętrznym datacenter (np. MS Azure) lub możesz korzystać z platformy SaaS utrzymywanej i rozwijanej przez Microsoft. Za licencje programu do zarządzania magazynem zapłacisz jednorazowo (model wieczysty) lub w subskrypcji, gdzie płatności dokonywane są co miesiąc lub co rok.

Zadowoleni klienci

Zobacz Business
Central na żywo