Poznaj kluczowe funkcjonalności modułu produkcyjnego

Podstawowe
funkcje

 • BOM-y
 • Marszruty
 • Zlecenia produkcyjne
 • Dziennik kontroli produkcji
 • Podwykonawstwo

Zlecenia produkcyjne

 • Planowanie zleceń produkcyjnych
 • Przetwarzanie zleceń produkcyjnych
 • Obsługa braków na produkcji
 • Wielopoziomowe zlecenia produkcyjne
 • Produkcja na zlecenie / zamówienie sprzedaży

Prognozy i planowanie

 • Prognozowanie zapotrzebowania
 • Planowanie produkcji
 • Planowanie zdolności produkcyjnych
 • Kalendarze gniazd i stanowisk roboczych
 • Czas nieprodukcyjny

Klienci

Zobacz Business
Central na żywo