Poznaj kluczowe funkcjonalności modułu produkcyjnego

Podstawowe
funkcje

 • BOM-y
 • Marszruty
 • Zlecenia produkcyjne
 • Dziennik kontroli produkcji
 • Podwykonawstwo

Zlecenia produkcyjne

 • Planowanie zleceń produkcyjnych
 • Przetwarzanie zleceń produkcyjnych
 • Obsługa braków na produkcji
 • Wielopoziomowe zlecenia produkcyjne
 • Produkcja na zlecenie / zamówienie sprzedaży

Prognozy i planowanie

 • Prognozowanie zapotrzebowania
 • Planowanie produkcji
 • Planowanie zdolności produkcyjnych
 • Kalendarze gniazd i stanowisk roboczych
 • Czas nieprodukcyjny

Stabilne rozwiązanie na typowe problemy
w przedsiębiorstwach

Działaj w sposób zintegrowany

Zintegrowane programy do prowadzenia działalności oraz planowania produkcji. Trzymaj dane w jednym miejscu zapewniając do nich dostęp odpowiednim departamentom w firmie.

Błyskawicznie
analizuj dane

Proces planowania produkcji opiera się na dostępie do aktualnych i przydatnych danych. Korzystaj z wbudowanych raportów Business Central, stwórz własne lub połącz się z narzędziami zewnętrznymi do analizy danych takimi jak Power BI czy JET Reports.

Niech system rośnie
z Twoją firmą

Zacznij od prostego wdrożenia opartego o standardową funkcjonalność i dodawaj kolejne komponenty wraz z rozwojem własnej firmy. Korzystaj z nowoczesnych metod planowania produkcji oraz zaawansowanych funkcjonalności (produkcja, zarządzanie serwisem), dodaj aplikacje dostępne na AppSource, połącz się z pozostałymi produktami Dynamics lub zamów u partnera modyfikacje dedykowane dla Twojej firmy.

Wybierz rodzaj wdrożenia
i licencjonowania

Microsoft Dynamics 365 Business Central może zostać wdrożony na Twoich własnych zasobach (instalacja on-premise), w zewnętrznym datacenter (np. MS Azure) lub możesz korzystać z platformy SaaS utrzymywanej i rozwijanej przez Microsoft. Za licencje zapłacisz jednorazowo (model wieczysty) lub w subskrypcji, gdzie płatności dokonywane są co miesiąc lub co rok.

Zadowoleni klienci

Zobacz Business
Central na żywo