Poznaj kluczowe funkcjonalności dla firmy usługowej

Zarządzanie projektami dla usług

 • Karty czasu pracy
 • Roboty w toku (RWT)
 • Koszty rzeczywiste do budżetu
 • Zarządzanie i planowanie zasobów
 • Zamówienia sprzedaży

Zarządzanie sprzedażą i zakupami

 • Oferty sprzedaży
 • Zamówienia zbiorcze sprzedaży
 • Zamówienia sprzedaży
 • Oferty zakupu
 • Zamówienia zbiorcze zakupu
 • Zarządzanie cenami

Raporty

 • Projektowanie układów raportów w Microsoft Word
 • Raporty w formie dokumentów i raporty standardowe
 • Widoki analityczne
 • Eksportowanie arkuszy analitycznych do programu Microsoft Excel
 • Jet Reports Express

Klienci

Zobacz Business
Central na żywo