15.03.2017

Cross-docking w systemie Dynamics NAV

Cross-docking czy też przeładunek komplementacyjny, to metoda wpierająca proces logistyczny, polegający na uproszczonym przeładunku towarów gotowych do wysyłki bezpośrednio po ich rozładowaniu, stosowana najczęściej w punktach dystrybucyjnych będących łącznikami pomiędzy dostawcami, a klientem finalnym.
System dystrybucji towarów na zasadzie cross-dockingu powoduje, że towary składowane są w magazynach przez krótki okres czasu, niejednokrotnie wysyłane dnia następnego, pozwalając tym samym na zmniejszenie kosztów magazynowania.

W wybranych branżach cross docking, niejednokrotnie pozwala także na skrócenie czasu obsługi dostaw. Towar nie trafia do magazynu, lecz bezpośrednio na stanowisko, z którego zostaję pobrany do wysyłki. Wówczas pomijany zostaję proces pickingu, czyli fizycznej kompletacji zamówień w magazynie na podstawie terminów zamówień odbiorców. Cross docking w logistyce to sprawność i szybkość dostaw, które pozwalają na skrócenie czasu procesów przeładunkowych, a tym samym zwiększenie przepustowości magazynu.

Niemniej jednak, aby metoda cross-docking mogła zostać w pełni wykorzystana, wymagane są wykfalifikowane narzędzia pozwalające na bardzo dokładną synchronizację wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów. Takim narzędziem może być moduł w systemie Microsoft Dynamics NAV – Cross-docking & Loading Bay, opracowany przez zespół DDC.

System dystrybucji towarów na zasadzie cross docking umożliwia pełne wykorzystanie skutecznych metod zarówno dla odbioru towarów z wielu punktów w jednym miejscu lub przeciwnie – odbieranie przesyłek z wielu punktów i dostarczenie ich jednemu odbiorcy.

Do monitorowania systemu wykorzystaliśmy skanery logistyczne pozwalające na redukcję czasu wykonywania operacji magazynowych oraz możliwość uzyskania wszelkich informacji na temat towaru przy odczycie jego kodu kreskowego.

Cross docking z wykorzystaniem naszych rozwiązań to jeden skan, aby zarejestrować rozładowanie towaru, a zarazem wskazać miejsce i czas jego wydania pod zamówienie klienta. Poprawa w zakresie procesów magazynowych zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw dostarczających produkty na rynek