15.03.2017

Cross-docking w systemie Dynamics NAV

Cross-docking to metoda wpierająca proces logistyczny, polegający na uproszczonym przeładunku towarów gotowych do wysyłki bezpośrednio po ich rozładowaniu, stosowana najczęściej w punktach dystrybucyjnych będących łącznikami pomiędzy dostawcami, a klientem finalnym.
W ramach cross-dockingu towary składowane są w magazynach przez krótki okres czasu, niejednokrotnie wysyłane dnia następnego, pozwalając tym samym na zmniejszenie kosztów magazynowania.

W wybranych branżach, metoda ta niejednokrotnie pozwala także na skrócenie czasu obsługi dostaw. Towar nie trafia do magazynu, lecz bezpośrednio na stanowisko, z którego zostaję pobrany do wysyłki. Wówczas pomijany zostaję proces pickingu, czyli fizycznej kompletacji zamówień w magazynie na podstawie terminów zamówień odbiorców. Sprawność i szybkość dostaw pozwalają na skrócenie czasu procesów przeładunkowych, a tym samym zwiększenie przepustowości magazynu.

Niemniej jednak, aby metoda cross-docking mogła zostać w pełni wykorzystana, wymagane są wykfalifikowane narzędzia pozwalające na bardzo dokładną synchronizację wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów. Takim narzędziem może być moduł w systemie Microsoft Dynamics NAV – Cross-docking & Loading Bay, opracowany przez zespół DDC.

Nasze zastosowanie pozwala na pełne wykorzystanie metody cross-docking zarówno dla odbioru towarów z wielu punktów w jednym miejscu lub przeciwnie – odbieranie przesyłek z wielu punktów i dostarczenie ich jednemu odbiorcy.

Do jej monitorowania wykorzystaliśmy skanery logistyczne pozwalające na redukcję czasu wykonywania operacji magazynowych oraz możliwość uzyskania wszelkich informacji na temat towaru przy odczycie jego kodu kreskowego.

Wystarczy jeden skan, aby zarejestrować rozładowanie towaru, a zarazem wskazać miejsce i czas jego wydania pod zamówienie klienta. Poprawa w zakresie procesów magazynowych zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw dostarczających produkty na rynek