24.12.2020

DDC zostaje partnerem ForNAV

Z przyjemnością możemy ogłosić że od lipca 2019 roku jesteśmy partnerem firmy ForNAV
ForNAV jest autorem narzędzia ForNAV Converter, które automatyzuje proces migracji raportów ze starszych wersji systemu Microsoft Dynamics NAV ( tzw. wersje klasczyne np. NAV 5.0 oraz NAV 2009) do nowszych wymagających formatu RDLC (od NAV 2013).

Funkcjonalności rozwiązania for NAV:

  • Eksport aktualnych raportów (nawet z wersji klasycznych NAV 5.0 / NAV 2009)
  • Konwertowanie raportów na format, który można zaimportować do systemu Microsoft Dynamics NAV 201X.
  • Import przekonwertowanego pliku do nowej wersji Dynamics NAV.
  • Narzędzie ForNAV Designer, które pozwala tworzyć różnego rodzaju raporty/dokumenty (np. zamówienie sprzedaży lub faktura). Zgodnie z informacjami na stronie autorów rozwiązania, aby rozpocząć pracę z ForNAV Designer wystarczy wystarczy być zapoznanym z narzędziem do raportowania C/SIDE. Modele licencjonowania Produkt jest dostępny dla wszystkich typów wdrożeń Business Central (SaaS, on-premise, hosted). W zależności od preferencji można wybrać płatność jednorazową lub subksrypcyjną. Liczba użytkowników ForNAV powinna odpowiadać liczbie użytkowników w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Modele licencjonowania
Produkt jest dostępny dla wszystkich typów wdrożeń Business Central (SaaS, on-premise, hosted). W zależności od preferencji można wybrać płatność jednorazową lub subksrypcyjną.
Liczba użytkowników ForNAV powinna odpowiadać liczbie użytkowników w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central.

MODEL subskrypcyjny

EURO Miesięcznie Rocznie
Cena, za użytkownika (essentials/premium) 7 70
Cena, za użytkownika (team members) 1,4 14
Reports converted from “classic” – one-time fee 2700

MODEL on-premises lub na prywatnym hostingu

EURO Jednorazowa opłata Subskrypcja roczna
Konwertowanie raportów z wersji klasycznych TAK NIE TAK NIE
Cena, liczba użytkowników bez limitu 4 500 1 800 1 800 720
Cena, za użytkownika (essentials/premium) 225 90 90 36
Cena, za użytkownika (team members) free Free
Price ForNAV Group License 18 000 n/a n/a n/a

Każdy z planów zawiera nielimitowaną ilość możliwych do wygenerowania raportów oraz dostęp do Standard Reports oraz ForNAV Designer