09.10.2021

Dlaczego warto skorzystać z Power BI?

Power BI to zbiorcza nazwa dla szeregu usług klasy Business Intelligence stworzonych przez Microsoft, które w dużym stopniu są oparte o chmurę obliczeniową. Rozwiązania dostępne w ramach Power BI pomagają użytkownikom gromadzić, przetwarzać i analizować dane w oparciu o atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika. W niniejszym artykule przedstawiamy kilka argumentów przemawiających za skorzystaniem z możliwości Power BI.

Integracja z innymi rozwiązaniami z rodziny Microsoft
Power BI to zestaw narzędzi, który jest zintegrowany z innymi narzędziami od Microsoft. Najbardziej wyraziste przykłady to integracja z Microsoft Teams (ułatwione przesyłanie raportów w okienku czatu) oraz szeroka integracja z Microsoft Excel (analizowanie danych w oparciu o dane importowane z arkusza kalkulacyjnego). Ponadto, integracja z Power Platform, Power Automate, Power Apps oraz możliwość łatwego udostępniania raportów za pomocą usługi OneDrive lub SharePoint.

Obsługa danych pochodzących z różnych źródeł
Dzięki Power Query możliwy jest dostęp do danych z różnych źródeł. Edytor Power Query pozwala łatwo kształtować i łączyć dane o zróżnicowanej strukturze. Kształtowanie danych polega na przekształcaniu źródła danych do postaci i formatu, który spełnia wymagania Power BI.

Wysoka wydajność pracy
Wyjątkowo szybki dostęp do danych w chmurze zapewnia Azure Synapse Analytics, które łączy integracje danych, magazynowanie danych oraz analizę big data. Jest to rozwiązanie, które oferuje 14x szybszy dostęp do danych oraz 94% niższe koszty w porównaniu do innych dostawców usług tego typu*.

Wykorzystanie AI oraz Machine Learning
Wykorzystanie wciąż innowacyjnych technologii takich jak uczenie maszynowe (Azure Machine Learning) oraz sztuczna inteligencja.

Microsoft stale inwestuje w ulepszenie zabezpieczeń
Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić trwałą i bezpieczną strukturę danych w chmurze. Usługi od Microsoft ukierunkowane na zabezpieczenie danych to między innymi Microsoft Cloud App Security (MCAS), Cloud Access Security Broker (CASB) lub Microsoft Information Protection (MIP), Bring Your Own Keys (BYOK), Azure AD Business-to-Business (AAD B2B).

Dostępność na urządzeniach mobilnych
Dzięki Power Bi Mobile można uzyskać dostęp do danych z każdego miejsca na świecie z poziomu urządzenia mobilnego takiego jak smartfon lub tablet.

Ogromna społeczność
Za Power Bi stoi nie tylko Microsoft, ale także ogromna społeczność użytkowników. Szacuje się, że społeczność skupiona wokół Power BI liczy około 500 000 użytkowników (według szacunków z Power BI korzysta ponad 75 000 użytkowników miesięcznie).* Wielu z nich stale dostarcza feedback na temat zastosowanych rozwiązań i realnie przyczynia się do ulepszenia funkcjonalności dostępnych w ramach Power BI.

*zgodnie z danymi podanymi w broszurze Microsoft.