30.12.2022

Do more with less – nowy kierunek wyznaczony przez Microsoft

Hasło „Do more with less”, które jest coraz głośniej promowane przez Microsoft oznacza że jest poszukiwana coraz większa efektywność, która ma dotyczyć zarówno partnerów Microsoftu jaki i klientów (szczególnie firmy z sektora MŚP). W niniejszym artykule przedstawiamy kilka spostrzeżeń jakie w tym kontekście można znaleźć w materiałach Microsoftu.

Oczekiwania sektora MŚP

Hasło „Do more with less” jest w szczególności skierowane do firm z sektora MŚP. Na całym świecie działa od 350 do 400 milionów firm sklasyfikowanych jako małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowią one 90 procent wszystkich przedsiębiorstw i około 44 procent światowego PKB. Według powszechnej opinii małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową światowej gospodarki.

Zgodnie z Microsoft Work Trend Index 2021 Annual Report 73 procent pracowników twierdzi, że chce pracy zdalnej. Z kolei zgodnie z „Microsoft SMB Research Security in the new work environment April 2022” jedna czwarta małych i średnich przedsiębiorstw stwierdziła, że ​​doświadczyła cyberataku w zeszłym roku. Według Microsoft, małe i średnie firmy chcą w pełni wykorzystać swoje narzędzia i technologie tak aby wspierać bezpieczną i efektywną pracę hybrydową. Aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom sektora MŚP Microsoft sugeruje podejście „Do more with less”.

Wnioski z badań przeprowadzonych przez Microsoft

Microsoft prezentuje między innymi następujące spostrzeżenia:

  • Liderzy IT mogą skrócić czas poświęcany na wdrażanie nowego oprogramowania i zarządzanie nim o 25% przy użyciu usług Microsoft Azure Active Directory i Microsoft Intune.
  • Czas konfiguracji nowych urządzeń z systemem Windows można skrócić o 75 procent, korzystając z rozwiązania Windows Autopilot.
  • Ilość zgłoszeń do pomocy technicznej można zredukować o 15 procent.
  • Prawie 65 procent małych i średnich firm woli kupować oprogramowanie jako pakiet, w ramach „pakietu rozwiązań”, który spełnia wszystkie ich potrzeby biznesowe. Natomiast partnerzy Cloud Solution Provider (CSP) mają realną okazję, aby pomóc klientom w poruszaniu się po tym środowisku dzięki platformie Microsoft 365.
  • Możliwe jest zautomatyzowanie aktualizacji systemu zmniejszając w ten sposób koszty zarządzania infrastrukturą informatyczną nawet o 40 procent
  • Możliwe jest skrócenie czasu zarządzania urządzeniami o 25 procent.

Źródła: