12.11.2019

Dostosowywanie Business Central pod indywidualne potrzeby organizacji

Personalizacja przestrzeni roboczej

Podstawowym krokiem na drodze dostosowania systemu pod indywidualne preferencje jest zmiana widoku strony tak by odpowiadał potrzebom konkretnych użytkowników. W tym celu można dostosować wstążkę, kafelki widoczne na ekranie głównym oraz kilka innych elementów ułatwiających codzienną pracę. Zmiany mogą być wykonywane przez użytkowników lub przez administratora. Administratorzy mogą decydować którzy użytkownicy mają możliwość dokonywania personalizacji samodzielnie. Ponadto, mogą usunąć ustawienia dot. personalizacji wykonane przez użytkowników.

Poza typowym dostosowywaniem interfejsu Business Central udostępnia wiele rozwiązań pozwalających rozszerzyć możliwości systemu. Wśród nich wyróżniamy:
• Microsoft AppSource
• Microsoft Power Platform (między innymi PowerApps, Microsoft Flow, Power BI)
• Rozszerzenia  (Visual Studio Code + AL)

AppSource

AppSource to platforma za pomocą której Microsoft oraz firmy partnerskie udostępniają gotowe rozwiązania biznesowe. Niektóre z dostępnych aplikacji rozszerzają funkcjonalność natomiast inne oferują dostęp do zupełnie nowych usług. Istotny jest fakt, że AppSource można uznać za zaufane źródło, gdyż przed udostępnieniem aplikacji każde rozwiązanie jest szczegółowo testowane przed udostępnieniem.

Microsoft Power Platform

PowerApps
PowerApps to pakiet aplikacji i usług połączony jednym wspólnym środowiskiem deweloperskim. W rezultacie PowerApps pozwala na intuicyjne tworzenie aplikacji wykorzystujących dane z różnych źródeł (np. SharePoint, Excel lub Dynamics 365). Dzięki tej technologii można użyć dane pochodzące z Business Central w celu utworzenia niemal dowolnej mobilnej aplikacji biznesowej. Co ciekawe aplikacje PowerApps mogą wykorzystywać funkcje natywne telefonu takie jak aparat fotograficzny, GPS czy sterowanie piórem.

Microsoft Flow
Microsoft Flow pozwala zautomatyzować przepływy pracy dla wybranych scenariuszy biznesowych. Za pomocą intuicyjnego edytora graficznego można budować złożone przepływy wykorzystujące rozgałęzienia, logikę warunkową (IF) oraz pętle. Dzięki tej technologii można zautomatyzować wiele procesów działających pomiędzy Business Central a zewnętrznymi aplikacjami. Poniżej kilka przykładów:

  • Zażądaj zatwierdzenia w Outlooku dla zamówienia zakupu w Business Central
  • Utwórz element na SharePoint gdy zostanie dodany wpis w Business Central
  • Wyślij wiadomość email, gdy został dodany nowy klient w Business Central

Power BI
Dzięki Power BI możesz ujednolicić dane pochodzące z Business Central oraz innych źródeł. Tworząc interaktywne pulpity nawigacyjne oraz przejrzyste raporty. Poza gotowymi raportami Power BI to szerokie możliwości w zakresie analizy danych biznesowych.

Źródło: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/admin-powerbi

Microsoft Power Platform

Poza wykorzystaniem gotowych aplikacji oraz Microsoft Power Platform programiści mogą rozszerzać możliwości systemu za pomocą środowiska programistycznego Visual Studio Code oraz języka programistycznego AL. W efekcie można tworzyć rozszerzenia charakteryzujące się bezproblemową integracją z Business Central.

Artykuł powstał na podstawie materiałów z serwisu Microsoft Learn.