02.07.2020

Dynamics 365 Business Central 2020 release wave 1 release

Co nowego w Dynamics 365 Business Central po  aktualizacji „2020 release wave 1”?

Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompletna aplikacja do zarządzania biznesem, zaprojektowana i zoptymalizowana dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Co zostało ulepszone w ramach najnowszej aktualizacji „2020 release wave 1” ?

Poniżej wymieniono funkcje, którą mają zostać wydane od kwietnia 2020 do września 2020.

Poprawiona użyteczność

 • Wyszukaj funkcje w role explorer
 • Włącz drukowanie nieinteraktywne
 • Importuj profile i dostosowania interfejsu użytkownika
 • Pokaż części ukryte na stronach
 • Przejdź do powiązanych rekordów ze stron typu lista
 • Ulepsz strony zawierające wiele części
 • Raporty zakładek
 • Kategoryzuj dane
 • Łatwiejsze wprowadzanie danych
 • Filtruj dane i twórz widoki

Lepsze narzędzia dla administratorów i partnerów

 • Zarządzaj uprawnieniami z głębszym wglądem
 • Synchronizuj użytkowników z centrum administracyjnym Microsoft 365
 • Przeglądaj rozmiary danych według tabeli
 • Anuluj sesje
 • Użyj obiektów interfejsu AL

Ulepszone funkcje aplikacji

 • Użyj zasobów w dokumentach zakupu
 • Wysyłaj odpowiednie dokumenty do kontaktu
 • Otrzymuj więcej towarów niż zamówiłeś
 • Cofnij linie wysyłki lub paragonu dla pozycji innych niż przedmioty

Pełna lista nowych funkcjonalności tutaj: https://docs.microsoft.com/pl-pl/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-business-central/planned-features 

Zobacz Business
Central na żywo