14.07.2020

Dynamics 365 Business Central 2020 release wave 2 release

W aktualizacji 2020 release wave 2, jak zwykle wdrożono kolejne usprawnienia w zakresie produktywności i wydajności.  Jednocześnie planowane jest pogłębienie integracji z Microsoft Teams oraz liczne usprawnienia dla programistów.

Produktywność
Wdrożono kilka usprawnień w zakresie produktywności. Wprowadzono kolejne usprawnienia w zakresie telemetrii (za pośrednictwem usługi Azure Insights) oraz ulepszono obsługę błędów związanych z synchronizacją z usługą Common Data Service.

Integracja z Power Platform
Inwestycja w istniejące konektory oraz w „virtual entities”.

Nowoczesne narzędzia programistyczne
Już wcześniej nastąpiło całkowite przejście na Visial Studio Code, natomiast nadal wdrażane są kolejne usprawnienia zwiększające produktywność dla programistów.

Programiści będą mogli wysyłać dane telemetryczne do usługi Application Insights z kodu AL. Z kolei wydawcy mogą uzyskać dane telemetryczne w usłudze Azure Application Insights.

Office 365
Na październik – grudzień 2020 jest planowane pogłębienie integracji z Microsoft Teams.

Ekspansja geograficzna
2020 Wave 2, to aktualizacja, która stanowi podstawę do ekspansji Business Central na kolejne rynki. W ramach tej aktualizacji planowane są następujące lokalizacje: Brazylia, Irlandia, Litwa.

Narzędzia służące do migracji
Wprowadzono uproszczenia związane z migracją z systemów Dynamics GP i Dynamics NAV do Business Central online.

Usprawnienia odnoszą się do następujących przypadków:

  • Migracja z Dynamics GP do Business Central
  • Migracja danych historycznych z Dynamics GP do Azure Data Lake
  • Migracja z Business Central 14.x (local) do Business Central 16.x (online)
  • Migracja z Business Central 15.x do Business Central 16.x online

Wybrane usprawnienia związane z działaniem systemu:

  • Grupowe raportowanie VAT
  • Usprawnienia związane z uzgodnieniem bankowym
  • Rozszerzenie Business Central Company Hub
  • Strony z FactBoxami będą bardziej responsywne
  • Usprawnienia dla użytkowników niedowidzących
  • Możliwość przywrócenia środowiska do pewnego momentu z przeszłości

Pełna lista tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave2/smb/dynamics365-business-central/planned-features