24.10.2021

Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 2

1 października 2021 r. została wydana aktualizacja Dynamics 365 Business Central 2021 Wave 2 (wraz z nią wydano Business Central w wersji 19).  Podobnie jak w przypadku każdej większej aktualizacji można się spodziewać kolejnych usprawnień w zakresie integracji z innymi rozwiązaniami od Microsoft, wydania nowych wersji lokalnych oraz kolejnych usprawnień w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.

Nowe wersje lokalne

Microsoft ogłosił, że zostaną wydane nowe wersje lokalne – dla Argentyny, Bułgarii, Chile, Portoryko, Słowacji, Ukrainy oraz Birmy.

Pogłębienie integracji z innymi rozwiązaniami od Microsoft

Pogłębiona integracja z Dataverse, Dynamics 365 oraz liczne usprawnienia w zakresie integracji z Power Platform. W szczególności usprawniono łączenie Business Central z Dataverse lub Dynamics 365 Sales. Po pomyślnej integracji, w której oba systemy zawierają dane powinno być możliwe łączenie wielu rekordów oraz definiowanie reguł kontrolujących sposób łączenia.

Integracja z Microsoft Teams została rozszerzona o dodatkowe funkcjonalności. Klient webowy Business Central umożliwia udostępnienie rekordów w MS Teams. Taka funkcjonalność pozwala na wysłanie linku do określonego rekordu w Business Central za pomocą komunikatora Teams.

Ponadto, rozszerzono możliwości w zakresie wykorzystywania raportów Power BI wewnątrz Business Central.

Nowe funkcjonalności w obrębie Business Central

  • Harmonogram kont – możliwe jest skorzystanie z filtru nazwa budżetu dla kolumn. Ponadto dodano kilka nowych szablonów harmonogramu kont.
  • Możliwość dodania pozycji niemagazynowych do arkuszy zapotrzebowania i planowania.
  • Usprawnienia w zakresie uzgodnień bankowych (oddzielna seria liczb, podgląd księgowania itd.)
  • Większe możliwości w zakresie personalizacji. Można dodawać dodatkowe kolumny w miejscach w których dotychczas nie było takiej możliwości.
  • Strona przegląd planu kont – strona Plan kont wyświetla konta w postaci hierarchicznej listy, która zapewnia szybki dostęp do kluczowych informacji dla każdego konta.
  • Możliwość śledzenia historycznego numeru IBAN w przypadku zmiany numeru konta bankowego dostawcy. Dzięki tej funkcjonalności można zmienić numery IBAN na kontach bankowych dostawców bez wpływu na historyczne wpisy.
  • Możliwość śledzenia pozycji niemagazynowych według lokalizacji. Dzięki temu usprawnieniu można śledzić statystyki pozycji niemagazynowanych według lokalizacji, w taki sam sposób, jak jest to w przypadku zasobów, które można zinwentaryzować.
  • Usprawnienia w zakresie kartoteki kursów walut. Można skorzystać z korekty stawki dla wybranych dostawców dzięki funkcjonalności Adjust Exchanges Rates.
  • Nowy sposób podglądu księgowania. Podgląd księgowania może teraz pokazywać wpisy KG i VAT w widoku hierarchicznym i można go łatwo rozszerzać

Pełna lista funkcjonalności wydanych w ramach Wave 2 jest dostępna tutaj https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/planned-features