15.11.2018

Dynamics 365 Business Central jako rozwiązanie dla firm produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Niniejszy artykuł jest dedykowany dla przedsiębiorców z sektora MŚP, których podstawowe operacje wiążą się z produkcją i dystrybucją towarów. W artykule opisano wybrane funkcjonalności Dynamics 365 Business Central w obszarze łańcucha dostaw.

W dzisiejszych czasach łańcuchy dostaw i kanały dystrybucji towarów stają się coraz bardziej złożone. Dystrybutorzy potrzebują zintegrowanego rozwiązania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem. Technologia pozwala usprawnić procesy i w rezultacie wpływa na obniżenie kosztów, poprawę komunikacji i wspieranie procesu decyzyjnego. Business Central to rozwiązanie integrujące większość procesów w przedsiębiorstwie (które szczególnie w sektorze produkcyjno-dystrybucyjnym bywają bardzo zróżnicowane). W czasach globalizacji i cyfrowej transformacji procesy w przedsiębiorstwie z reguły oparte są o wiele kanałów dystrybucji i dostaw. Taka sytuacja wymaga sprostania określonym wyzwaniom. Kilka przykładowych podano poniżej:

 • Nawiązywanie spersonalizowanych relacji z dostawcami,
 • Kategoryzowanie dostawców świadczących usługi na różnym poziomie,
 • Prowadzenie działalności w różnych krajach, językach lub walutach,
 • Personalizacja produktów lub różnicowanie opakowań np. w zależności od kanału dystrybucji.

Kluczem jest zintegrowanie danych występujących w różnych obszarach funkcjonowania firmy i przekształcenie wszystkich procesów w jeden spójny ekosystem.

Wybrane funkcjonalności z zakresu Zarządzania Łańcuchem Dostaw

 • Szybki dostęp do informacji. Możliwość wyszukania i porównania danych w obrębie całego łańcucha dostaw (np. dane o klientach, dane produkcyjne, dane dotyczące poziomu dostępnych zasobów, dane magazynowe, dane finansowe itd.).
 • Analiza kosztów np. analiza działalności kontrahentów (dostawców, przewoźników itp.) w celu szukania potencjalnych oszczędności i identyfikacji problemów.
 • Przetwarzanie danych za pomocą znanych narzędzi np. Excel, Outlook.
 • Integracja z Power BI wspomagająca zarządzanie produktywnością (OLAP, analizy wielowymiarowe, kreator sprawozdań, opracowywanie KPI).
 • Usprawnienie procesu przyjmowania towaru. Powiązanie dokumentu zlecenia zakupu z księgowością i zatwierdzeniem zapasów.
 • Sterowanie wydawaniem towaru na podstawie ustalonych kryteriów np. poziom sprzedaży określonego produktu lub zużycie określonego produktu.
 • Sterowanie wystawieniem lub wysyłaniem towarów. Wykorzystanie polecenia przeładowania i skorzystanie z zasady first-expired/first-out (FEFO), która sprawdza terminy przydatności produktów dla określania kolejności wysyłki/wystawienia.
 • Opracowanie planu produkcji i zaopatrzenia w opaciu o dane.  Wielkość produkcji i czas trwania określonych procesów można porównać z danymi dotyczącymi popytu. W efekcie elastyczne plany produkcji w przeciwieństwie do stałej polityki w tym zakresie, pozwalają na zwiększenie zyskowności.
 • Integracja specyfiki materiałów z zestawieniem materiałowym (BOM). Dzięki czemu odpowiednie materiały/części zamienne/podzespoły są dostępne o odpowiedniej porze w odpowiednim miejscu.
 • Powiązanie zwrotów ze sprzedaży z poziomem zapasów. Dodatkowo istnieje możliwość klasyfikacji towarów uszkodzonych oraz odpadów.
 • Automatyczne tworzenie etykiet wysyłkowych.
 • Skrócenie procesów występujących pomiędzy łańcuchem dostaw a fakturowaniem, poprzez wyeliminowanie procedur wykonywanych ręcznie. W rezultacie skrócenie cykli takich jak zamówienie-zapłata lub zaopatrzenie-zapłata.
 • Zwiększenie wydajności pracy w hali produkcyjnej lub magazynowej poprzez wykorzystanie identyfikacji radiowej (RFID), systemów automatycznego gromadzenia danych (ADCS) oraz wykorzystanie obsługi kodów kreskowych.

Podsumowanie
Business Central to kompleksowe i zintegrowane rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pomaga w podnoszeniu rentowności i zyskaniu przewagi konkurencyjnej. Pozwala na utworzenie spójnej i wydanej struktury, która poza usprawnieniem wewnętrznych procesów pozwala zoptymalizować kontakty z partnerami handlowymi. Ponadto, dzięki modułowej strukturze aplikacji system Microsoft Dynamics 365 Business Central może być dostosowany do określonych potrzeb i tempa rozwoju danej