18.01.2018

Dynamics Learning Portal

W dzisiejszym artykule chcemy Państwu przedstawić platformę szkolenia od Microsoftu: „Microsoft Dynamics Learning Portal”, która znana jest również pod akronimem DLP. W pierwszej części artykułu omówiono interfejs DLP i ofertę kursów. Natomiast w drugiej części opisano wybrane 8 kursów, które poruszają zróżnicowane zagadnienia z zakresu systemu Dynamics NAV.

1. Budowa interfejsu

Microsoft Dynamics Learning Portal  jest zbudowany w następujący sposób:

 1. Pasek nawigacyjny, który prezentuje wszystkie produkty Microsoft Dynamics.
 2. Kafelki reprezentujące aplikacje biznesowe, które zawiera Dynamics 365 w wersji Enterprise oraz Business.
 3. Oferta DLP Microsoft która zawiera między innymi:
  – gotowe plany nauki,
  – świeże informacje ze świata systemu Microsoft Dynamics,
  – tematyczne lekcje,
  – katalog kursów,
  – oferta warsztatów,
  – poradniki przygotowujące do egzaminu,

Rys.1: Interfejs użytkownika

2. Plany nauki
Microsoft DLP proponuje dwa typy nauki:

 1. Readiness Learning Plans
 2. My Learning Plans
 1. W przypadku Readiness wybieramy odpowiednią rolę np.  „developer”, „sales”, „project manager”, „student”.

Rys. 2: Readiness Learning Plans
2. W przypadku My Learning Plans mamy do dyspozycji własny plan nauki, co oznacza że za pomocą funkcji „Drag and Drop” samodzielnie możemy dobrać odpowiadające nam tematy

Rys.3: My Learning Plans

3. Kursy
Do wyboru mamy osobny katalog kursów dla każdego rozwiązania:
– Dynamics 365 Enterprise
– Dynamics 365 Business
– AX
– CRM
– GP
– NAV
– SL


Rys.4: Kursy
Kursy są przedstawione w formie opisowej oraz video. Kursy na platformie Dynamics Learning Portal składają się z modułów. Każdy moduł kończy się Quizem sprawdzającym wiedzę. Przy niektórych kursach dodatkowo są załączone materiały szkoleniowe.

8 najpopularniejszych kursów Dynamics NAV na platformie Dynamics Learning Portal.

Oferta DLP jest niewątpliwie bardzo rozbudowana. Tylko dla NAV’a do dyspozycji kursanta jest 309 filmów wideo tworzących razem 51 osobnych kursów.  Spośród tak imponującej oferty przedstawiamy Państwu 8 kursów dotyczących Dynamics NAV 2017 oraz Dynamics 365.

1. Introduction to Microsoft Dynamics NAV 2017
Kurs omawia podstawowe pojęcia dotyczące systemu Microsoft Dynamics NAV. Mówi między innymi jak spersonalizować interfejs użytkownika i jak poruszać się po systemie Microsoft Dynamics NAV 2017.

2. Finance Essentials in Microsoft Dynamics NAV 2017
Kurs opisuje jak zarządzać finansami w firmie za pomocą Microsoft Dynamics NAV

3. Finance Advanced in Microsoft Dynamics NAV 2017
Ten kurs skupia na procesie konfiguracji aplikacji do zarządzania finansami. Nacisk kładzie na zaawansowane funkcje finansowe w organizacji, takie jak: wielowalutowość, rachunek kosztów, prognoza przepływów pieniężnych, E-usługi i zarządzanie dokumentami, budżety, XBRL, sprawozdawczość finansowa.

4. Installation and Configuration in Microsoft Dynamics NAV 2017
Kurs zawiera informacje na temat instalacji i konfiguracji Microsoft Dynamics NAV 2017. Zawiera informacje, w jaki sposób można go używać na urządzeniach mobilnych takich jak tablety i telefony, a także przy użyciu systemu Windows i sieci Web.

5. Development Environment Solution Development in Microsoft Dynamics NAV 2017 and Dynamics 365  
Kursanci są prowadzeni przez proces dostosowywania systemu Microsoft Dynamics NAV 2017 do wymagań klientów. Poruszono między innymi takie zagadnienia jak: publikowanie dokumentów, dostosowywanie ról, raportowanie, usługi sieciowe, optymalizacja serwera SQL.

6. Application Setup in Microsoft Dynamics NAV 2017
Kurs zapewnia studentom narzędzia do wdrażania i utrzymywania danych konfiguracyjnych dla wielu aplikacji po zainstalowaniu składników systemu. Skoncentrowano się na pracy zorientowanej na aplikację związanej z tworzeniem i utrzymywaniem reguł obowiązujących w całej firmie, danych i użytkowników.

7. Developing Apps for Microsoft Dynamics 365 for Financials
Podczas tego kursu przedstawiono cały cykl tworzenia Aplikacji dla Microsoft Dynamics 365 for Financials. Wszystko, co musisz wiedzieć, aby stworzyć przyzwoitą aplikację.

8. Business Intelligence in Microsoft Dynamics NAV
Podczas tego kursu zagłębiamy się w tematykę Business Intelligence. Można dowiedzieć się miedzy innymi jak generować raporty, tworzyć kokpity menedżerskie, jak korzystać z usługi SQL Reporting Services.