Rozdział 1: USTAWIENIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

 • Lekcja 1: Ustawienia księgi głównej
 • Lekcja 2: Okresy obrachunkowe

Rozdział 2: PLAN KONT

 • Lekcja 1: Przegląd planu kont
 • Lekcja 2: Kartoteka konta K/G
 • Lekcja 3: Wstążka kartoteki konta K/G
 • Lekcja 4: Plan kont

Rozdział 3: DZIENNIKI GŁÓWNE

 • Lekcja 1: Tworzenie i księgowanie zapisów dziennika
 • Lekcja 2: Dzienniki standardowe
 • Lekcja 3: Dzienniki cykliczne
 • Lekcja 4: Przetwarzanie dzienników cyklicznych
 • Lekcja 5: Wycofania i korekty

Rozdział 4: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

 • Lekcja 1: Przegląd konta bankowego
 • Lekcja 2: Przegląd nabywcy
 • Lekcja 3: Przegląd dostawcy
 • Lekcja 4: Dziennik wpłat i przegląd dziennika płatności
 • Lekcja 5: Funkcja Sugeruj płatności dostawcy
 • Lekcja 6: Drukowanie i księgowanie zobowiązań czekowych
 • Lekcja 7: Unieważnianie czeków
 • Lekcja 8: Rozliczanie płatności
 • Lekcja 9: Cofanie rozliczenia zapisów księgi nabywców i dostawców
 • Lekcja 10: Wycofanie zaksięgowanych dzienników

Rozdział 5: ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI 

 • Lekcja 1: Definiowanie i przypisywanie warunków monitów odsetkowych
 • Lekcja 2: Definiowanie i przypisywanie serii numeracji do monitów i wygenerowanych monitów
 • Lekcja 3: Tworzenie i generowanie monitów
 • Lekcja 4: Definiowanie i przypisywanie warunków not odsetkowych
 • Lekcja 5: Definiowanie i przypisywanie serii numeracji do not odsetkowych i wygenerowanych not odsetkowych
 • Lekcja 6: Tworzenie i generowanie not odsetkowych
 • Lekcja 7: Obliczanie odsetek na monitach

Rozdział 6: VAT

 • Lekcja 1: Typ kalkulacji VAT
 • Lekcja 2: Wyświetlanie kwot VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu
 • Lekcja 3: Dane wymagane w transakcjach sprzedaży i zakupu z VAT
 • Lekcja 4: Korygowanie kwot VAT w dziennikach i dokumentach sprzedaży i zakupu
 • Lekcja 5: VAT niezrealizowany
 • Lekcja 6: Deklaracje VAT
 • Lekcja 7: Rozliczenie VAT

Rozdział 7: ZALICZKI

 • Lekcja 1: Definiowanie głównych grup księgowych
 • Lekcja 2: Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT dla zaliczek
 • Lekcja 3: Definiowanie serii numeracji dla dokumentów zaliczkowych
 • Lekcja 4: Definiowanie procentów zaliczek dla nabywców i dostawców
 • Lekcja 5: Definiowanie procentów zaliczek dla kombinacji nabywców  i zapasów oraz dostawców i zapasów
 • Lekcja 6: Definiowanie weryfikacji zaliczek
 • Lekcja 7: Przepływ procesów zaliczek
 • Lekcja 8: Przegląd zaliczek zamówień sprzedaży i zakupu
 • Lekcja 9: Przetwarzanie zamówień sprzedaży i zakupu z zaliczką
 • Lekcja 10: Przetwarzanie faktur zaliczkowych sprzedaży i zakupu
 • Lekcja 11: Korygowanie zaliczek

Rozdział 8: PROCEDURY ZAMKNIĘCIA ROKU FINANSOWEGO

 • Lekcja 1: Zamykanie roku finansowego
 • Lekcja 2: Przenoszenie sald kont rachunku wyników

Skontaktuj się w celu umówienia terminu szkolenia