Rozdział 1: INTRASTAT

 • Lekcja 1: Definiowanie Intrastat
 • Lekcja 2: Raportowanie Intrastat

Rozdział 2: NARZĘDZIE DO ZMIANY STAWKI VAT

 • Lekcja 1: Przygotowanie do konfiguracji narzędzia do zmiany stawki VAT
 • Lekcja 2: Konfiguracja i zastosowanie narzędzia do zmiany stawki VAT
 • Lekcja 3: Konwersje zmiany stawki VAT

Rozdział 3: WIELOWALUTOWOŚĆ

 • Lekcja 1: Kartoteka waluty oraz kursy wymiany walut
 • Lekcja 2: Definiowanie wielowalutowości dla nabywców, dostawców i kont bankowych
 • Lekcja 3: Przetwarzanie dokumentów sprzedaży i zakupu
 • Lekcja 4: Przetwarzanie wpłat gotówkowych
 • Lekcja 5: Przetwarzanie płatności
 • Lekcja 6: Zadanie wsadowe Koryguj kurs wymiany dla nabywców, dostawców i kont bankowych
 • Lekcja 7: Definiowanie dodatkowych walut raportowania
 • Lekcja 8: Używanie dodatkowej waluty raportowania
 • Lekcja 9: Zadanie wsadowe Koryguj kurs wymiany dla kont K/G
 • Lekcja 10: Wyświetlanie rejestru korekt kursów wymiany
 • Lekcja 11: Podsumowanie kursów wymiany walut

Rozdział 4: BUDŻETY

 • Lekcja 1: Budżety księgi głównej
 • Lekcja 2: Strona Budżet
 • Lekcja 3: Ręczne tworzenie budżetów
 • Lekcja 4: Kopiowanie budżetu
 • Lekcja 5: Eksportowanie i importowanie budżetów

Rozdział 5: RACHUNEK KOSZTÓW

 • Lekcja 1: Przepływ procesów w rachunku kosztów
 • Lekcja 2: Definiowanie rachunku kosztów
 • Lekcja 3: Zapisy kosztów
 • Lekcja 4: Budżety kosztów
 • Lekcja 5: Alokacja kosztu
 • Lekcja 6: Historia rachunku kosztów
 • Lekcja 7: Raportowanie rachunku kosztów
 • Lekcja 8: Porady i zalecenia

Rozdział 6: PROGNOZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 • Lekcja 1: Funkcje prognozy przepływów pieniężnych
 • Lekcja 2: Definiowanie prognoz przepływów pieniężnych
 • Lekcja 3: Tworzenie prognoz przepływów pieniężnych
 • Lekcja 4: Raportowanie prognozy przepływów pieniężnych

Rozdział 7: RAPORTOWANIE ORAZ ANALIZY FINANSOWE

 • Lekcja 1: Analiza planu kont
 • Lekcja 2: Arkusze kont
 • Lekcja 3: Analiza wielowymiarowa
 • Lekcja 4: Eksportowanie arkuszy analitycznych do programu Microsoft Excel
 • Lekcja 5: Raporty oparte na wymiarach
 • Lekcja 6: Łączenie arkuszy analitycznych z arkuszami kont
 • Lekcja 7: Wykresy wyników finansowych

Rozdział 8: XBRL

 • Lekcja 1: Terminologia XBRL
 • Lekcja 2: Specyfikacje i taksonomie XBRL
 • Lekcja 3: Praca z bazami łączy
 • Lekcja 4: Wprowadzanie definicji wiersza XBRL
 • Lekcja 5: Eksportowanie wierszy XBRL

Skontaktuj się w celu umówienia terminu szkolenia