28.06.2023

Integracja BaseLinkera z Business Central

Dynamics 365 Business Central może być zintegrowane z różnymi zewnętrznymi rozwiązaniami. Integracja odbywa się poprzez web services OData i SOAP, a także przy pomocy API. Ponadto, bardzo popularnym sposobem na integrację z zewnętrznymi platformami i aplikacjami jest skorzystanie z popularnego integratora jakim jest BaseLinker. W niniejszym artykule krótko przedstawiamy czym charakteryzuje się BaseLinker oraz opisujemy kilka kluczowych procesów (przepływ zamówień pomiędzy integratorem BaseLinker a Business Central, przegląd danych klienta, anulowanie zamówienia oraz dodawanie zapasu). 

Czym jest BaseLinker?

BaseLinker to aplikacja webowa, którą można zintegrować z szeregiem najpopularniejszych platform marketplace czy sklepów internetowych.  Z BaseLinkerem można również zintegrować systemy kurierskie i księgowe, drukarki a także wiele innych aplikacji. Ponadto, BaseLinker udostępnia swoje API dla integracji z różnymi systemami typu ERP. 

Charakterystyczne funkcje integratora: ​

 • Automatyczna migracja zamówień z BaseLinkera do MS Business Central​
 • Automatyczne księgowanie opłaconych i potwierdzonych zamówień z BaseLinkera w MS Business Central​
 • Automatyczne wystawienie faktur sprzedaży dla zaksięgowanych zamówień z BaseLinker​
 • Przesłanie Faktur z Business Central do zamówienia w BaseLinker​
 • Zasilanie produktów z Business Central do BaseLinkera​
 • Aktualizacja stanów magazynowych i cen zapasów z Business Central do BaseLinkera​
 • Przenoszenie kategorii produktów z Business Central do BaseLinker​
 • Automatyczne usuwanie zamówień w Business Central, które zostały anulowane w BaseLinker​
 • Tworzenie kartotek nabywców na podstawie zamówienia z BaseLinker

Schemat działania integratora jakim jest BaseLinker jest opisana na poniższej grafice.

Przepływ zamówień

Kiedy wpływa zamówienie z platform sprzedażowych do BaseLinker i zostaje potwierdzone,  integrator cyklicznie co ustawiony okres czasu zaczytuje takie zamówienia do Business Central. 

 • Pobieranie zamówień może następować w dowolnym statusie.
 • Zamówienia klientów indywidualnych tworzą się w kartotece „Klient Indywidualny”, Jeżeli w zamówieniu sprzedaży dane do faktury posiadają NIP, to tworzy się nowa kartoteka klienta korzystając z danych wpisanych w zamówieniu lub opcjonalnie dan mogą pochodzić z GUS.

Dane klienta w zamówieniu sprzedaży

Zamówienie na Kartotece Klienta Indywidualnego przednosi dane do wysyłki i do faktury zgodnie z zamówieniem w BaseLinker.

Dalsza część przepływu zamówień

Potwierdzone zamówienie przenosimy na kolejny status *Do wysłania. W tym statusie automatycznie zamówienia są księgowane w systemie Business Central i wystawiana jest Faktura sprzedaży, która następnie przesyłana jest do BaseLinkera.

Po wpłynięciu Faktury do BaseLinkera, status zamówienia w BaseLinker zmiena się na kolejny, w naszym przypadku *Wysłane.

Anulowanie zamówienia w BaseLinker

Kiedy zaczytane do Business Central zamówienie zostaje przeniesione na status „Anulowane” w BaseLinker i jeszcze nie zostało zaksięgowane automatycznie funkcja usuwania takich zamówień z Business Central usuwa je z listy zamówień sprzedaży.

Dodawanie zapasu do BaseLinkera