07.05.2020

Integracja Dynamics 365 z Microsoft Outlook

Jedną z kluczowych zalet Dynamics 365 jest ścisła integracja z aplikacjami Office. W niniejszym artykule skupimy się na integracji Dynamics z programem Microsoft Outlook za pomocą „Dynamics 365 App for Outlook”.

W 2020 roku add-on do Outlooka znany pod nazwą Outlook COM add-in przestanie być wspierany. Zostanie zastąpiony przez Dynamics 365 App for Outlook.

Główne różnice pomiędzy Outlook COM add-in oraz Dynamics 365 App for Outlook

Rozwiązanie Outlook COM add-in Dynamics 365 App for Outlook
Technologia Oparty na COM/VSTO.
Na podstawie przestarzałego klienta WEB.
SQL Server Compact 4.0 (koniec wsparcia w 2021).
Model Adds-ins (JS/HTML)
Oparty na zunifikowanym interfejsie.
Wydajność Znany z wpływu na wydajność urządzenia. Niski wypływ na wydajność urządzenia.
Klient Windows + Outlook (aplikacja desktopowa). Windows, Mac OS, Android, iOS dostęp typu Web.

Lista korzyści wynikająca z połączenia Dynamics 365 z Outlookiem:

  • Możliwość przeglądania informacji o kontrahentach pobranych z Dynamics podczas pracy w Outlooku. Na przykład można od razu podczas odebrania emaila uzyskać informacje o numerze telefonu, nazwie firmy oraz ostatnich rekordach zapisanych w Dynamics 365.
  • Integracja pozwala na połączenie wiadomości i spotkań z kontaktami zapisanymi w systemie Dynamics za pomocą wygodnego „jednego kliknięcia” z poziomu Outlooka.
  • Jeśli otrzymaliśmy wiadomość od nowego kontaktu, możemy znacznie szybciej dodać numer telefonu, zadania oraz spotkania do systemu Dynamics.
  • Z poziomu Dynamics 365, możesz korzystać z książki adresowej zapisanej w Outlooku.
  • Korzystanie z aplikacji Dynamics 365 wewnątrz Outlooka nie powinno wymagać dodatkowej prośby o logowanie do systemu.
  • Możliwość śledzenia maili z poziomu Dynamics 365.
  • Custom Entity oraz filtracja widoków.
  • Możliwość dostosowania informacji o poszczególnych kontaktach. Na przykład dla kontaktów handlowych możemy dodawać informacje o branży, firmie oraz numerze telefonu. Natomiast dla kontaktów wewnątrz organizacji może to być tylko nazwa stanowiska. Dane te mogą być odpowiednio filtrowane w Outlooku tak aby w zależności od rodzaju określonego kontaktu zmieniał się widok, tak by zaprezentować tylko te dane które są najbardziej potrzebne.

Zobacz Business
Central na żywo