03.03.2021

Integracja Outlooka oraz konta e-mail z Dynamics 365 Business Central

Poczta w Microsoft Outlook z powodzeniem współpracuje z  kontem e-mail z Dynamics 365 Business Central. Integracja obu systemów wykazuje szereg korzyści przedstawionych poniżej. Na zrzutach ekranu przedstawiony jest także proces wysyłania dokumentów z Business Central na skrzynkę email (przy wykorzystaniu integracji konta mailowego z Business Central).

Lista korzyści wynikająca z integracji Business Central z Microsoft Outlook:

  • Przeglądanie informacji o kontrahentach pobranych z Dynamics 365 podczas pracy w Microsoft Outlook.
  • Synchronizacja wiadomości i spotkań z kontaktami zapisanymi w systemie Business Central
  • Integracja umożliwia korzystanie z książki adresowej zapisanej w Outlook, z poziomu Business Central.
  • Możliwość śledzenia maili z poziomu Business Central.
  • Możliwość ustawienia sposobu wyświetlania informacji o poszczególnych kontaktach. Na przykład dla kontaktów handlowych możemy dodawać informacje o branży, firmie oraz numerze telefonu. Natomiast dla kontaktów wewnątrz organizacji może to być tylko nazwa stanowiska.

Wysyłanie dokumentów z Business Central na skrzynkę email

Integracja konta email z Business Central z Microsoft Outlook pozwala na wysyłkę dokumentów  bezpośrednio z aplikacji Business Central bez konieczności odrębnego otwierania programu do obsługi email (np. Microsoft Outlook). W Dynamics 365 jest dostępna skrzynka nadawcza poczty e-mail. Za pomocą takiego rozwiązania możemy bezpośrednio z aplikacji wysyłać dokumenty (np. faktury sprzedaży lub zakupu) na dowolnego maila. Ponadto, można planować wysyłkę poszczególnych dokumentów poprzez wykonanie wersji roboczych poszczególnych wiadomości.

Przykład wiadomości typu Draft w skrzynce odbiorczej dostępnej z poziomu Business Central przedstawia poniższy zrzut ekranu.

Przykład wysłanego maila wraz z załącznikiem w postaci faktury prezentuje zrzut ekranu poniżej.