07.01.2020

Jak otworzyć nowy rok fiskalny w Business Central?

Wraz z nowym rokiem kalendarzowym w wielu przedsiębiorstwach trzeba otworzyć nowy rok fiskalny. W niniejszym artykule opisujemy jak otworzyć nowy okres obrachunkowy w Business Central. 

Jak otworzyć nowy rok fiskalny w Business Central?
W Business Central używamy okresów obrachunkowych aby zdefiniować rok fiskalny. Poniżej prezentujemy jak otworzyć nowy rok. Można to zrobić na dwa sposoby. Jeden to zdefiniowanie okresów rozliczeniowych o tej samej długości (np. 1 miesiąc). Można również manualnie zdefiniować własne okresy o dowolnej długości. Poniżej opisujemy jak to wygląda w praktyce.

W pierwszym kroku należy wpisać w wyszukiwarce okresy obrachunkowe.

Następnie po wejściu w okresy obrachunkowe należy kliknąć na Przetwórz -> Utwórz rok…

W efekcie otworzy się okno typu pop-up w którym możemy zdefiniować datę początkową, liczbę okresów oraz długość okresu. Na poniższym przykładzie ustawiono 01.01.2020 jako datę rozpoczęcia okresu obrachunkowego oraz 12 miesięcznych okresów.

Aby potwierdzić zdefiniowany rok finansowy wystarczy kliknąć OK

Poza wyżej opisanym sposobem można nowy okres obrachunkowy ustawić jeszcze wygodniej z poziomu listy wyświetlającej okresy obrachunkowe. Wystarczy kliknąć Nowy. Następnie w pierwszej kolumnie należy wpisać datę początkową. Zgodnie z niniejszym przykładem byłby to 01.01.2020. W efekcie w kolumnie nazwa automatycznie pojawi się nazwa miesiąca (np. dla 01.01.2020 będzie to styczeń). Aby zdefiniować wpisaną datę jako początek roku fiskalnego wystarczy zaznaczyć checkbox w kolumnie NOWY ROK FINANSOWY.

Artykuł powstał na podstawie materiałów wideo dostępnych na kanale YouTube Microsoft Dynamics 365: https://www.youtube.com/channel/UCJGCg4rB3QSs8y_1FquelBQ

Zobacz Business
Central na żywo