23.04.2021

Korzyści wynikające z wdrożenia Business Central w modelu hybrydowym

Dynamics 365 Business Central może być wdrożony w modelu lokalnym (on-premises), w modelu chmurowym (SaaS) oraz w modelu hybrydowym. W niniejszym artykule krótko przedstawiamy poszczególne modele wdrożeń oraz przedstawiamy jakimi zaletami charakteryzuje się wdrożenie systemu w modelu hybrydowym.

Typy wdrożeń

Lokalna instalacja (on-premises) to zakup licencji wieczystej na własność. Tego rodzaju zakup jest związany z nieco większą początkową opłatą. Zalety takiego rozwiązania to całkowita kontrola nad aktualizacjami oraz możliwość wykorzystania istniejącej własnej infrastruktury serwerowej.

Model chmurowy (SaaS) to nowoczesne podejście, które polega na opłacaniu stałego abonamentu, który zapewnia dostęp do aplikacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów za utrzymanie infrastruktury. Dzięki wykorzystaniu chmury Azure takie rozwiązanie charakteryzuje się wysoką niezawodnością (SLA 99,9%).  Ponadto, trzeba zauważyć, że korzystanie z Business Central w wersji SaaS zapewnia ułatwiony dostęp do innych usług chmurowych. Kolejną istotną zaletą jest wyjątkowo uproszczony proces przeprowadzania aktualizacji.

Model hybrydowy to zainstalowanie Business Central w zewnętrznym Data Center, które jest zarządzane przez partnera Microsoft (np. przez EIP Dynamics) lub wybraną firmę specjalizującą się w hostingu.

Dlaczego warto skorzystać z modelu hybrydowego?

Wiele firm, nie może skorzystać z wdrożenia SaaS ze względu na wymogi prawne w zakresie przechowywania danych. W takiej sytuacji konieczna jest instalacja lokalna lub alternatywa jaką jest model hybrydowy. Hybryda umożliwia lokalne przechowywanie danych przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu potencjału aplikacji pracującej w chmurze.

Co ważne, model hybrydowy pozwala ograniczyć nakłady poniesione na infrastrukturę oraz wszelkie obowiązki wynikające z konieczności zarządzania infrastrukturą, gdyż za te zadania całkowicie odpowiedzialne jest zewnętrzne Data Center.

System hybrydowy pozwala cieszyć się dostępem do usług chmurowych wchodzących w skład Power Platform, które są znane z modelu SaaS. Przykłady dostępnych aplikacji to między innymi Office 365, Power Bi, Power Apps, Microsoft Flow.

Podsumowując, model hybrydowy to elastyczne rozwiązanie, które pozwala połączyć cechy „tradycyjnego” lokalnego wdrożenia on-premise z potencjałem jaki ma chmura. Wdrożenie tego typu jest konieczne w przypadku niektórych firm o ściśle określonych regulacjach prawnych.