30.05.2020

Korzyści wynikające z wdrożenia Dynamics 365 Business Central w chmurze.

Dynamics 365 Business Central może być wdrożony na zasobach lokalnych lub w chmurze. W tym artykule przedstawiamy korzyści wynikające z wyboru wersji chmurowej. 

Rozwiązania z rodziny Dynamics 365 są utrzymywane w chmurze Azure, która jest obsługiwana przez Microsoft. Oznacza to, że odpowiedzialność w zakresie utrzymania systemu, przechowywania danych oraz przeprowadzania aktualizacji jest po stronie Microsoft.

Kompleksowe utrzymanie infrastruktury IT oraz wysoka niezawodność gwarantowana przez Microsoft
Wybierając chmurę Azure, nie musisz poświęcać swojej uwagi na zarządzanie serwerami i sprzętem IT. W przypadku większości przedsiębiorstw decyzja o skorzystaniu z chmury poza oszczędnością czasu, odzwierciedla się w korzyściach finansowych. Chmura Azure to maksymalne zminimalizowanie potrzebnych nakładów na infrastrukturę IT. By uzyskać dostęp do systemu Business Central wystarczy komputer lub urządzenie mobilne z połączeniem internetowym.

Warto odnotować, że rozwiązanie typu SaaS charakteryzuje się większą skalowalnością. Właściwie w dowolnym momencie można uruchomić kolejną licencję. Jednocześnie nie ma potrzeby organizacji dodatkowej mocy obliczeniowej (w modelu SaaS kupujemy licencje na użytkownika nazwanego).

Niezawodność
Microsoft zapewnia wysoką niezawodność, poprzez gwarancję dostępności na poziomie 99,9%. Jednocześnie, w razie wystąpienia ewentualnej awarii, nie trzeba się martwić o utratę danych oraz kopię zapasowe (backup danych), gdyż odpowiedzialność za utrzymanie infrastruktury leży po stronie Microsoft.

Aktualizacje
Warto wiedzieć, że użytkownicy Business Central w chmurze z reguły otrzymują aktualizację wcześniej niż osoby korzystające z systemu w wersji on-premise. Co ważne, za aktualizacje odpowiada Microsoft. Zazwyczaj aktualizacje są automatyczne (oczywiście użytkownik może zdecydować kiedy dana aktualizacja ma się odbyć).

Dodatkowe usługi
Chmura Microsoft Azure to znacznie więcej niż utrzymanie Business Central. Korzystając z Business Central w wersji SaaS organizację mają dostęp do wielu zintegrowanych usług również przetwarzających dane w chmurze. Jest to między innymi Office 365, Power BI (Business Intelligence), SharePoint, PowerApps oraz rozwiązaniami typu Machine Learning.

Cloud first!
Microsoft zdecydowanie rekomenduje rozwiązania chmurowe. Również organizacje na całym świecie przekonują się do hasła „cloud first”.  Wykorzystanie chmury Azure charakteruzyje się istotnymi zaletami. Oszczędności w zakresie zakupu i utrzymania infrastruktury IT, wysoka skalowalaność, wysoka dostępność i zabezpieczenie przed utratą danych automatyczne aktualizacje oraz bezbłędna integracja z pozostałymi rozwiązaniami utrzymanymi w chmurze to korzyści, które przemawiają za wdrożeniem systemu w wersji SaaS lub przeniesieniem istniejącej instacji Dynamics 365 Business Central do chmury.

Więcej informacji na temat dostępnych typów wdrożeń znajduje się tutaj: https://dynamicseip.com/o-produkcie/typy-wdrozen/

Zobacz Business
Central na żywo