Rozdział 1: ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI SPRZEDAŻY

 • Lekcja 1: Ustawienia funkcjonalności zarządzania zamówieniami sprzedaży
 • Lekcja 2: Zarządzanie transakcjami sprzedaży
 • Lekcja 3: Rezerwacja zapasu
 • Lekcja 4: Księgowanie zamówień
 • Lekcja 5: Dostawa bezpośrednia
 • Lekcja 6: Zaliczki nabywcy

Rozdział 2: CENY SPRZEDAŻY I RABATY

 • Lekcja 1: Ceny sprzedaży
 • Lekcja 2: Obsługa cen sprzedaży
 • Lekcja 3: Rabaty wiersza sprzedaży
 • Lekcja 4: Rabaty faktur

Rozdział 3: FUNKCJE OBSŁUGI KLIENTA

 • Lekcja 1: Substytuty zapasu
 • Lekcja 2: Odsyłacze zapasu
 • Lekcja 3: Definiowanie oraz tworzenie zapasów pozamagazynowych
 • Lekcja 4: Sprzedaż zapasów pozamagazynowych

Rozdział 4: ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ZAKUPU

 • Lekcja 1: Ustawienia zarządzania zamówieniami zakupu
 • Lekcja 2: Zarządzanie transakcjami zakupu
 • Lekcja 3: Ceny zakupu i rabaty
 • Lekcja 4: Ceny zakupu
 • Lekcja 5: Rabaty faktur i wierszy
 • Lekcja 6: Zaliczki dostawcy

Rozdział 5: ZARZĄDZANIE ZAPOTRZEBOWANIEM

 • Lekcja 1: Ustawienia funkcjonalności zarządzania zapotrzebowaniem
 • Lekcja 2: Arkusz zapotrzebowania
 • Lekcja 3: Dodatkowe funkcje arkusza

Rozdział 6: KOSZTY DODATKOWE

 • Lekcja 1: Ustawienia kosztów dodatkowych
 • Lekcja 2: Koszty dodatkowe zakupu
 • Lekcja 3: Koszty dodatkowe sprzedaży
 • Lekcja 4: Obniżki ceny zakupu i sprzedaży

Rozdział 7: OBIETNICE ZAMÓWIEŃ

 • Lekcja 1: Kluczowe pojęcia dla obietnicy zamówienia
 • Lekcja 2: Definicje i obliczenia obietnicy zamówienia sprzedaży
 • Lekcja 3: Ustawienia obliczania daty dla zamówień sprzedaży
 • Lekcja 4: Obietnica dostawy zamówienia sprzedaży
 • Lekcja 5: Definicje i obliczenia obietnicy zamówienia zakupu
 • Lekcja 6: Ustawienia obliczania daty dla zamówień zakupu
 • Lekcja 7: Szacowanie przyjęć zamówień zakupu
 • Lekcja 8: Szacowanie przyjęcia zleceń przesunięcia
 • Lekcja 9: Kalendarze

Rozdział 8: ZARZĄDZANIE ZWROTAMI

 • Lekcja 1: Ustawienia zarządzania zwrotami
 • Lekcja 2: Zarządzanie zwrotami od nabywców
 • Lekcja 3: Zarządzanie zwrotami do dostawców

Rozdział 9: ZARZĄDZANIE KOMPLETACJĄ

 • Lekcja 1: Ustawienia kompletacji
 • Lekcja 2: Zapasy kompletowane i BOM-y kompletacji
 • Lekcja 3: Kompletacja na zamówienie
 • Lekcja 4: Rezerwacje i śledzenie zapasu
 • Lekcja 5: Sprzedaż zapasów kompletowanych na zamówienie (ATO) oraz zapasów magazynowych
 • Lekcja 6: Wydania kompletacji na zamówienie

Rozdział 10: ANALIZY I RAPORTOWANIE

 • Lekcja 1: Arkusze analityczne i raporty
 • Lekcja 2: Analiza wielowymiarowa
 • Lekcja 3: Budżety zakupów i sprzedaży

Skontaktuj się w celu umówienia terminu szkolenia