15.06.2016

Mapy BING w Microsoft Dynamics NAV

Dynamics DC rozszerzyło standardową funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV o mapy BING! Przeczytaj więcej na naszym blogu…Od wersji Microsoft Dynamics NAV 2009 wprowadzona została obsługa dodatków formantu (Control Add-ins). Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest napisanie wtyczki, która może rozszerzyć o nowe możliwości przy użyciu języka programowania C#.
W tym artykule przedstawione jest nasze rozszerzenie produktu Microsoft Dynamics NAV o obsługę map Bing. Mapy Bing to internetowy serwis z mapami drogowymi oraz zdjęciami satelitarnymi i lotniczymi. Serwis oferuje wyszukiwanie miejscowości, dróg oraz wyznaczanie trasy pomiędzy wybranymi punktami.

Nasze rozwiązanie umożliwia:

 • Wyświetlenie mapy na widoku (page);
 • Wyszukiwanie lokalizacji oraz zaznaczenie ich na mapie (na podstawie danych pobieranych z Navision);
 • Wyznaczanie trasy pomiędzy określonymi punktami:
  • Obsługa omijania korków;
  • Wybór jednostki odległości (kilometry, mile);
  • Typ wyznaczenia trasy (samochodem, komunikacją miejską, pieszo);
  • Optymalizacja trasy (najkrótszy czas, najkrótszy dystans, oszczędność pieniędzy, oszczędność przesiadek, minimalizowanie drogi pieszej).
 • Możliwość wyświetlenia różnych kolorów pinezek (punktów zaznaczonych na mapie);
 • Wyświetlanie dodatkowych (definiowanych) informacji po wskazaniu kursorem na pinezkę;
 • Centrowanie widoku na podstawie znalezionych punktów;
 • Edytowanie wygenerowanej trasy poprzez przeciągnięcie punktu.

Wyszukiwanie adresu i oznaczenie na mapie
Mapy Bing są w stanie zlokalizować punkt na mapie na poprzez wysłanie przykładowego zapytania: „Grzybowska 87, Warszawa”. Po wysłaniu zostanie zaznaczony punkt na mapie. Poprzez wskazanie punktu kursorem możliwe jest wyświetlenie bardziej szczegółowych informacji.

Wyznaczanie trasy
Możliwe jest również zdefiniowanie, które punkty ma zostać wyznaczona trasa. Wysyłając przykładowe zapytanie „Airport Wroclaw” mapy Bing są w stanie znaleźć lokalizację.

Zmiana trasy
Istnieje również możliwość zmiany trasy po jej wygenerowaniu. Poprzez najechanie kursorem na linię jest możliwość przeciągnięcia jej tworząc trasę alternatywną. Na bieżąco system wytacza trasę poprzez dostępne drogi. Wyświetla się również informacja o aktualnej lokalizacji, całkowitym dystansie oraz czasie, jaki jest wymagany do pokonania trasy.