10.07.2019

Metodyka wdrożeniowa Rapid Start

Dotychczas Microsoft rekomendował stosowanie metodyki Sure Step przy wdrażaniu systemów:

  • Dynamics AX
  • Dynamics NAV
  • Dynamics CRM

Z kolei wdrożenie systemu informatycznego w najnowszej wersji Dynamics 365 Business Central następuje przy zastosowaniu metodyki Rapid Start. Rapid Start jest metodyką zaprojektowaną w celu skrócenia czasu potrzebnego na wdrożenie systemu. Pozostałe zalety jakie wymienia Microsoft opisując Rapid Start to:

  • poprawa jakości wdrożenia,
  • wprowadzenie powtarzalnego podejścia do wdrożeń
  • uproszczenie powtarzających się zadań

Narzędzie RapidStart Services dostarcza pełny przegląd procesu konfiguracji nowej firmy w postaci przejrzystego arkusza roboczego. Ponadto, rekomendowane jest utworzenie kwestionariusza, który poprowadzi klientów przez proces zbierania informacji o tworzonej konfiguracji. Rapid Start zakłada skonfigurowanie firmy z domyślnymi danymi konfiguracyjnymi, które w późniejszej fazie można dostosować do specyficznych potrzeb danej organizacji. Po skonfigurowaniu danych domyślnych można przenieść istniejące dane firmowe takie jak lista klientów, stany magazynowe, informacje finansowe.

W celu przyśpieszenia konfiguracji Microsoft proponuje zastosowanie poniższych elementów:
1) Kreator konfiguracji
2) Arkusz konfiguracyjny
3) Pakiety konfiguracyjne
4) Szablony konfiguracji
5) Kwestionariusz konfiguracji

Za proces wdrożenia odpowiedzialny jest partner Microsoft. Do jego zadań należy zaplanowanie szczegółów konfiguracji i stworzenie odpowiedniego pakietu, który klient może łatwo dostosować. Przed przystąpieniem do konfiguracji partner Microsoft powinien wziąć pod uwagę podstawowe dane konfiguracyjne i typy danych, które będą wymagane przez system Business Central. Wszystkie te dane są dostępne w postaci pakietów konfiguracyjnych.

Pakiety konfiguracyjne
Podczas konfigurowania nowej firmy Rapid Start Wizard wspomaga ten proces w postaci pakietów konfiguracyjnych.
Pakiety konfiguracyjne pozwalają na:
– rozpoznanie i przetworzenie relacji tabel
– import danych i rozmieszczenie ich we właściwej kolejności
– import tabeli wymiarów

Dla określonego wdrożenia należy utworzyć odpowiednio dostosowany pakiet konfiguracyjny. Proces tworzenia pakietu konfiguracyjnego można prześledzić w materiałach Microsoft pod adresem: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/admin-how-to-prepare-a-configuration-package

Po utworzeniu pakietu konfiguracyjnego następnym krokiem jest zaimplementowanie pakietu w nowo utworzonej firmie. Proces tworzenia firmy przy użyciu Rapid Start, Microsoft opisuje pod tym adresem: https://docs.microsoft.com/en-