31.03.2023

Microsoft 365 Copilot dla Dynamics 365 Business Central

Microsoft 365 Copilot jest już dostępny w pierwszej publicznej wersji dla Dynamics 365 Business Central. Na razie jest to wersja poglądowa. Wychodząc temu naprzeciw w niniejszym artykule opisujemy czym jest Copilot oraz przedstawiamy, jak można rozpocząć pracę z pierwszą publiczną wersją.

Czym jest Microsoft 365 Copliot?

Microsoft 365 Copilot to nowa technologia od Microsoft bazująca na sztucznej inteligencji. Technologia ta łączy w sobie moc dużych modeli językowych (LLM) z danymi pobieranymi z aplikacji należącej do rodziny Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams itd.). Rozwiązanie to przyjmie formę zbliżoną do czatu, który będzie swoistym asystentem podczas codziennej pracy.

Microsoft 365 Copilot w Dynamics 365 Business Central

W marcu zostało ogłoszone, że Microsoft uruchomił pierwszą publiczną wersję Copilot dla Dynamics 365 Business Central. Zatem jest już praktycznie pewne, że sztuczna inteligencja będzie usprawniała pracę podczas codziennej pracy z rozwiązaniami klasy ERP oraz CRM. Na razie zakres użyteczności Copilota w Business Central jest niewielki (sztuczna inteligencja pomaga w tworzeniu list z produktami), ale prawdopodobnie w krótkim czasie będzie rozszerzana o kolejne funkcjonalności.

Copilot może wypróbować każdy niezależnie od tego czy jest istniejącym klientem Business Central czy potencjalnym klientem, gdyż Copilot jest także dostępny w wersji trial. Aby rozpocząć testowe korzystanie z tej technologii należy przejść proces, który w materiałach Microsoftu jest opisany tutaj.

Wykorzystanie Microsoft 365 Copilot w Dynamics 365 Business Central przedstawia poniższy film:

 

Microsoft Copilot w aplikacjach Dynamics 365

Copilot w aplikacjach z rodziny Dynamics 365 pozwala na wprowadzanie komend w języku naturalnym. Można na przykład wprowadzić komendę „Poinformuj mój zespół jak zaktualizowaliśmy strategię produktu” aby wygenerować tekstowe podsumowanie aktualnego statusu na podstawie e-maili lub treści z czatu MS Teams. Kolejny przykład to komenda „animuj slajd”, która może być wprowadzona w Microsoft Power Point lub komenda „wstaw tabelę” wprowadzona w Microsoft Excel. Więcej przykładów zastosowania Microsoft 365 Copilot w obrębie aplikacji z ekosystemu Microsoft przedstawiamy poniżej:

  • W Microsoft Word dzięki zaawansowanym modelom językowym nie trzeba zaczynać pracy od pustej karty. Copilot dostarcza wersję roboczą dokumentu dzięki czemu można zaoszczędzić dużo czasu na przygotowywaniu treści.
  • W Microsoft Power Point sztuczna inteligencja pomaga w sugerowaniu układu slajdów tak aby wyglądały w atrakcyjny sposób.
  • W Microsoft Excel można analizować trendy i tworzyć profesjonalnie wyglądające wizualizacje w kilka sekund.
  • W Microsoft Outlook, sztuczna inteligencja pomaga wyczyścić zapchaną skrzynkę odbiorczą (w ciągu kilku minut zamiast kilku godzin).
  • W Microsoft Teams można podsumować kluczowe punkty dyskusji. Notatka może powstawać podczas spotkania w czasie rzeczywistym.
  • W Microsoft Power Platform można zautomatyzować powtarzalne zadania lub tworzyć działające aplikacje w zaledwie kilka minut.

Wykorzystanie Microsoft 365 Copilot w aplikacjach z rodziny Dynamics 365 poglądowo przedstawia poniższy film: