30.11.2016

Microsoft Dynamics NAV 2017 – nowości w systemie

W jednym z ostatnich wpisów zapowiadaliśmy premierę NAV 2017 i przedstawiliśmy kilka kluczowych informacji na temat nowości, których możemy się spodziewać w systemie. Dzisiaj w szczegółowy sposób prezentujemy, co nowego proponuje Microsoft dla klientów biznesowych z sektora MŚP.

NAV 2017 = coraz większa integracja

O365 – to, że Microsoft Dynamics NAV tak płynnie współpracuje z innymi produktami Microsoft jest bezsprzecznie jedną z jego największych przewag konkurencyjnych. Każdego roku Microsoft zbliża do siebie te dwa światy, co w tym roku zaowocowało takimi nowościami:

 • Spieszysz się na spotkanie? Sprawdź swój kalendarz w Outlook – znajdziesz tam kluczowe informacje o swoim kliencie pobrane z Microsoft Dynamics NAV. Już nie musisz otwierać systemu i wyszukiwać klienta.
 • Czy do Twoich zadań należy tworzenie zamówień sprzedaży? – teraz możesz to robić bezpośrednio z programu Outlook. Wprowadzasz faktury do systemu? – to świetnie, bo dzięki wykorzystaniu usługi OCR (Optical Character Recognition) system ‘zeskanuje’ dla Ciebie fakturę w PDF i przetworzy ją na dane które można zarejestrować w Microsoft Dynamics NAV.
 • Otrzymałaś maila od potencjalnego klienta? – nie musisz przepisywać jego adresu email do systemu; po prostu utwórz kontakt w Dynamics NAV bezpośrednio z Outlook.

Power BI – w ciągu ostatniego roku podczas wielu rozmów z klientami przekonaliśmy się, że odpowiedź rynku na to rozwiązanie jest bardzo pozytywna. Bez wątpienia Power BI stanie się częścią większości wdrożeń Dynamics NAV, a oto jak te dwa rozwiązania współpracują ze sobą:

 • Wykresy i raporty utworzone w Power BI mogą być wyświetlane na pulpitach poszczególnych użytkowników w Microsoft Dynamics NAV.
 • NAV Content Pack to zbiór standardowych raportów i pulpitów dostępnych w Power BI, które można następnie dostosować do potrzeb Twojej organizacji.
 • Korzystając z obu rozwiązań nie musisz się obawiać o dostępy i zabezpieczenia. Użytkownicy posiadający uprawnienia do pewnego zbioru danych w Microsoft Dynamics NAV 2017 mogą tworzyć raporty w Power BI tylko w oparciu o te dane.

NAV 2017 = więcej funkcjonalności

Wersja 2017 oferuje nowe funkcje w poniższych obszarach.

Finanse

 • Łatwy dostęp do sprawozdań finansowych:
  • Bilans
  • Rachunek Zysków i Strat
  • Rachunek Przepływów Pieniężnych
 • Płatności bankowe – system umożliwia import wyciągu bankowego, a następnie automatycznie przypisuje go do nabywcy lub dostawcy w oparciu o zdefiniowane wcześniej reguły. Można również wyświetlić nieprzypisane pozycje, aby zidentyfikować niezrealizowane zadania.
 • Prognozy przepływów pieniężnych.

Zlecenia

 • Project Manager Role Center – ulepszony widok dla tego typu użytkownika oferuje podgląd dla następujących funkcji: listę Moje zlecenia, zlecenia z przekroczonym budżetem, wykresy umożliwiające porównanie kosztów zabudżetowanych do rzeczywistych oraz ikonki umożliwiające szybkie utworzenie nowego zlecenia lub dziennika zleceń.
 • Na nowej karcie zlecenia można teraz obejrzeć zadania w obrębie danego zlecenia oraz informacje dotyczące kosztów i fakturowania w obszarze Fact Box po prawej stronie ekranu.
 • Raportowanie czasu pracy przy pomocy wtyczki do Outlooka jest niezwykle proste – z poziomu kalendarza można teraz dodawać godziny do dziennika zleceń.

Zapasy

 • Atrybuty zapasów – NAV 2017 oferuje tworzenie dowolnych atrybutów zapasów w celu łatwiejszego grupowania i zarządzania zapasami. Przykłady atrybutów: kolor, szerokość, tworzywo, rok produkcji – wszystkie z nich mogą być przetłumaczone na różne języki. Atrybuty danego zapasu są zaprezentowane w wygodnej formie w obszarze Fact Box.
 • Kategorie zapasów – tworząc kategorię możemy uzyskać hierarchie zapasów. Atrybuty przydzielone do danej kategorii będą rozpropagowane dla wszystkich zapasów z danej kategorii.

Integracja z CRM

 • Największym ułatwieniem w tym obszarze jest możliwość zastosowania kreatora ustawień, który po przeprowadzeniu użytkownika przez kilka prostych kroków umożliwia integrację Dynamics NAV z Dynamics CRM. Po zsynchronizowaniu obu rozwiązań, Microsoft Dynamics CRM może przechowywać aktualne ceny i zapasy z Dynamics NAV.

NAV 2017 = przyszłość która nadeszła dziś

Cortana Intelligence – w Dynamics DC jesteśmy przekonani, że za kilka lat będzie to podstawa wszystkich aplikacji biznesowych Microsoft. Ta edycja Dynamics NAV oferuje dwie ciekawe funkcje:

 • Prognozy sprzedaży na podstawie danych historycznych.
 • Spodziewane braki asortymentu w oparciu o obecne stany magazynowe i prognozowaną sprzedaż.

Jesteśmy bardzo ciekawi, jak w kolejnych latach systemy uczące się wpłyną na rozwój Dynamics NAV I innych aplikacji biznesowych.

Pay Pal – NAV 2017 pozwala umieścić na fakturze link do popularnych systemów płatności internetowych takich jak Pay Pal. W ten sposób klient może zapłacić za fakturę przy pomocy kilku kliknięć myszki.

OCR – doskonałe rozwiązanie dla powtarzalnych faktur. W tej edycji pozwala rejestrować poszczególne wiersze faktur. Na podstawie weryfikacji danych przeprowadzanych przez użytkownika, rozwiązanie „uczy się” w jaki sposób interpretować dane na fakturze.

Power Apps & Microsoft Flow – możliwość tworzenia aplikacji bez znajomości kodu. Więcej informacji przedstawimy w dedykowanym wpisie.

Rozszerzenia – za kilka lat jedynym wspieranym sposobem na wprowadzanie zmian do Microsoft Dynamics NAV mogą być aplikacje publikowane na Microsoft AppSource. Rozszerzenia to niewątpliwie krok w tym kierunku – w jednym z kolejnych wpisów podzielimy się naszymi przemyśleniami na ten temat.