15.05.2019

Microsoft Graph

Czym jest Microsoft Graph?
Microsoft Graph to platforma API łączącą dane i funkcjonalności Microsoft 365. W praktyce pod tym pojęciem kryje się możliwość odczytu i modyfikacji danych za pomocą REST API (w tym API Dynamics 365). W innych słowach, Graph to zunifikowany model dla programistów, który pozwala połączyć różne technologie Microsoft, takie jak Office 365, Eneterprice Mobility + Security oraz Windows 10.
W rezultacie deweloperzy w prostszy sposób (web services i API) mogą wdrożyć funkcjonalności wymagające pobrania danych z zróżnicowanych źródeł.

Jakie aplikacje i platformy mogą być zsynchronizowane za pomocą Microsoft Graph?

 • Azure Active Directory
 • SharePoint,
 • OneDrive,
 • Outlook/Exchange,
 • Microsoft Teams,
 • OneNote,
 • Planner,
 • Excel,
 • Enterprise Mobility and Security services
 • Windows 10 services

Lista platfrom wspieranych przez Graph:

 • ASP.NET
 • XAMARIN
 • Uniwersal Windows Platform
 • JavaScript
 • PHP
 • Android
 • iOS
 • Ruby
 • Python

Przykładowe zastosowania Microsoft Graph

 • Połączenie listy pracowników z listą płac w osobnej aplikacji.
 • Bieżące uaktualnianie Twojego CRM o nowych klientów.
 • Analizowanie kalendarza w celu zasugerowania najlepszego momentu na organizacje kolejnego spotkania.
 • Sortowanie i organizowanie informacji pomiędzy telefonem a dyskiem OneDrive np. prywatne zdjęcia mogą zostać wysłane na osobisty OneDrive, a pokwitowania wydatków na OneDrive for Business.

Na co pozwala Microsofth Graph dzięki API Business Central?

 • Odczyt i zapis dokumentów zakupowych
 • Odczyt i zapis dokumentów sprzedażowych
 • Odczyt i zapis cen zakupu oraz sprzedaży
 • Odczyt i zapis dokumentów magazynowych
 • Odczyt wpisów z magazynu
 • Odczyt wpisów z Księgi Głównej

Więcej na temat pracy z Microsoft Graph z API Dynamics 365 można przeczytać w materiałach Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/resources/dynamics-graph-reference?view=graph-rest-beta

Graph API 
Przykładowe zapytania:

 • Pobranie wydarzeń z kalendarza: https://graph.microsoft.com/v1.0/me/events
 • Pobranie maili: https://graph.microsoft.com/v1.0/me/messages
 • Pobranie notatek z OneNote: https://graph.microsoft.com/v.1.0/me/onenote/notebooks

Microsoft Graph API Explorer jest dostępny tutaj: https://developer.microsoft.com/en-us/graph/graph-explorer

Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z Graph API, możesz zacząć od zbudowania prostej aplikacji łączącej się z Office 365 za pomocą narzędzia Micorosft Graph API Quickstarthttps://developer.microsoft.com/en-us/graph/quick-start

Źródła:

Business Central is now available in Microsoft Graph – could this be the end of RapidStart?


https://docs.microsoft.com/en-us/graph/overview
https://www.codeguru.com/cpp/cpp/cpp_mfc/what-is-microsoft-graph.html