24.07.2019

Microsoft Inspire 2019

Microsoft Inspire to największe wydarzanie organizowane dla partnerów przez Microsoft. Tegoroczna edycja odbyła się w Las Vegas (od 14 do 18 lipca).

Celem wydarzenia jest powiadomienie partnerów o planie działania na nachodzący rok, podzielenie się rekomendowanymi praktykami oraz wymiana kontaktów pomiędzy partnerami z całego świata. Ponadto, Microsoft przedstawia swoje wyniki finansowe oraz zdradza kierunek długofalowego rozwoju firmy.

Konferencja Inspire odbywa się w niezmienionej formie od 2003 roku (dawniej Microsoft Worldwide Partner Conference). W tegorocznej edycji wzięło udział kilkanaście tysięcy uczestników pochodzących z 140 krajów.

Informacje na temat Business Central
  • Business Central jest uważane za bardzo stabilne rozwiązanie.
  • Wzrost klientów działających na Business Central przewyższył oczekiwania, w szczególności w Wielkej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Wielka Brytania jest obecnie rynkiem numer dwa pod względem ilości klientów BC.
  • Dyrektorzy Microsoft (SLT) widzą Business Central jako duży postęp na rynku SMB

Kluczowe zmiany dla partnerów Microsoft

  •  Wedle wcześniejszych zapowiedzi od lipca 2020 licencja IUR miała być dostępna tylko w celach deweloperskich. Obecnie Micorosoft wycofał się z tych planów (co najmniej na czas najbliższego roku fiskalnego) czego potwierdzeniem jest notka dostępna pod linkiem: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/updates-program-change-announcements/
  • Dodano nową kompetencję – Security.
  • Wspomniano o tym że istniejące kompetencje muszą nadążać za potrzebami klientów oraz rozwojem technologii chmurowych. Mając to na uwadze mogą zostać zaktualizowane wymagania dotyczące niektórych kompetencji np. Cloud Business Applications.
  • Zaznaczono że firmy, które posiadają kompetencje która będzie przechodziła zmiany zostaną odpowiednio wcześniej powiadomione.

Jakie tematy poruszono podczas tegorocznej edycji?

  • Azure Lighthouse dostępne dla partnerów od 11 lipca
Azure Lighthouse to nowa usługa, która będzie dostępna dla partnerów od 11 lipca. Powinna zapewnić możliwość zarządzania relacjami z klientami w dużej skali, umożliwiającej partnerom rozróżnienie zarządzanych usług i czerpanie korzyści z większej wydajności i automatyzacji. Całość będzie się odbywała z poziomu jednego panelu sterowania bez dodatkowych opłat.
  • Azure Migration Programme
Microsoft ujawnił program migracji Azure, który, jak powiedział, pomoże klientom przejście do chmury Azure. Azure Migration Program to połączenie sprawdzonych praktyk, metodyk (Cloud Atoption Framework of Azure), narzędzi (Azure Migrate) i zasobów na każdym etapie przejścia do chmury.
  • AI Accelerate program
Nowy program mający na celu wsparcie partnerów w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Obszary jakie będą wspierane w ramach tego programu to:
– Azure Machine Learning
– Knowledge Mining
– Cognitive Services
– Azure Bot Services
Ponadto Microsoft zwrócił uwagę na aplikację HoloLens 2, która ma być dostępna w Dynamics 365. HoloLens2 to technologia oparta o rzeczywistość mieszaną. Więcej na ten temat można zobaczyć na filmie:

 

Microsoft Teams
Microsoft Teams to cały czas ważny obszar dla Microsoft. Satya Nadella ogłosił że obecnie Teams ma 13 milionów aktywnych użytkowników dziennie oraz 19 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo

Poniżej film z całego wystąpienia: