03.08.2021

Microsoft Inspire 2021

Tegoroczna edycja Microsoft Inspire 2021 miała miejsce od 14 do 15 lipca. Wydarzenie drugi raz z rzędu zostało zorganizowane w formie wirtualnego wydarzenia.

Microsoft Isnpire 2021 to konferencja organizowana co roku przez Microsoft dla firm partnerskich. Głównym punktem konferencji są wystąpienia przedstawicieli Microsoft oraz długa lista sesji szkoleniowych. Konferencja to znakomita okazja do poszerzenia wiedzy na temat wybranych technologii oraz pozyskania informacji na temat zapowiadanych nowości.

Poniżej przedstawiamy kilka głównych punktów jakie można było zaczerpnąć podczas Inspire 2021.

  • Podkreślono znaczenie rozwiązań opartych o rozwiązania chmurowe. Wydaje się, że niezmiennie jest to kierunek obrany przez Microsoft. Pojawiło się pojęcie Microsoft Cloud for Sustainbility co oznacza, że chmura branżowa pomoże klientom we wszystkich branżach osiągnąć cele związane z emisją dwutlenku węgla i zrównoważonym rozwojem.
  • Również sam Microsoft dla siebie ogłasza cel w postaci neutralności energetycznej. Według założonego planu do 2030 roku 100 procent zużywanej energii przez Microsoft powinno być pozyskiwane ze źródeł o zerowej emisji dwutlenku węgla.
  • Na koniec roku kalendarzowego zapowiadany jest Windows 11. Zarówno Windows 10 oraz Windows 11 będą dostępne w ramach chmury Windows 365. Jest to usługa, za pomocą której można zalogować się do Windowsa przez przeglądarkę. Na razie usługa ta będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników korporacyjnych, chociaż w planach jest Cloud PC dla komputerów osobistych.
  • Zapowiedziano kolejne usprawnienia dla aplikacji Microsoft Teams (według aktualnych doniesień z Teams korzysta 145 milionów użytkowników na całym świecie). Usprawnienia w dużej mierze dotyczą integracji pomiędzy Dynamics 365 a Teams. Przykładowe nowe funkcjonalności to między innymi możliwość edycji rekordów z Dynamics 365 bezpośrednio w aplikacji Teams, powiadomienia z Dynamics 365 pojawiające się w aplikacji Teams, oraz dodawanie notatek ze spotkań Teams w Dynamics 365. Ponadto, w ramach Microsoft Teams Zapowiedziano rozwiązanie o nazwie Microsoft Viva, które powinno ułatwić pracownikom znajdowanie informacji i korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych osób z organizacji (więcej na temat Microsoft Viva tutaj).
  • Ogłoszono, że odnotowano duży przyrost aplikacji w sklepach Microsoft w tym Azure Marketplace oraz Microsoft AppSource.
  • Podkreślono ciągły rozwój usług w zakresie bezpieczeństwa, czego potwierdzeniem jest usługa Microsoft 365 Lighthouse.
  • Zapowiedziano uproszczenia w programie Business Appliaction ISV Connect

Szczegółowe informacje na temat ogłoszeń przedstawianych podczas Microsoft Inspire 2021 można znaleźć na https://news.microsoft.com/inspire-2021-book-of-news/