27.02.2019

Microsoft Learn

Microsoft Learn to platforma szkoleniowa od Microsoft. Na platformie znajdują się kursy poruszające tematykę różnych technologii Microsoft. Nie zabrakło szkoleń z zakresu Dynamics 365. Platforma jest dostępna pod adresem: https://docs.microsoft.com/pl-pl/learn

Ponad 80 godzin interaktywnych kursów
Kursy są podzielone na przystępne moduły. Zapoznanie się z każdym modułem zazwyczaj zajmuje od 15 do 60 minut. Natomiast każdy moduł zawiera od 5 do 7 kroków (zwanych jednostkami). Przed przystąpieniem do każdego z modułów użytkownik jest informowany o celu szkolenia, szacowanym czasie oraz poziomie trudności. Zapoznanie się z całością materiałów zostało oszacowane na ponad 80 godzin.Kursy mają charakter interaktywny, oznacza to że łączą w sobie treści tekstowe, grafiki, filmy video, testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę oraz zadania praktyczne np. w środowisku testowym Azure lub w interaktywnym środowisku kodowania.

Bezpłatny dostęp
Kursy są w pełni bezpłatne i dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Nie ma wymogu podawania danych z karty kredytowej. W ograniczonym stopniu jest dostępny nawet bez konieczności logowania.

Śledzenie postępu 
Wiedza jest sprawdzana podczas praktycznych zadań i testów wielokrotnego wyboru. Motywującym rozwiązaniem jest informacja o postępach w nauce w postaci zdobywania punktów doświadczenia. Microsoft zaznacza że jest to satysfakcjonująca metoda nauki która pomaga w szybszym osiąganiu celów.

Praktyczne zadania w usłudze Azure Cloud Shell 
Usługa Azure Cloud Shell pozwala na uruchamianie kodu wiersza polecenia w celach szkoleniowych bezpośrednio w przeglądarce bez potrzeby instalacji ani konfiguracji. Obejmuje polecenia platformy Azure, .Net, środowisko Node.js oraz języki Java, Python oraz Go.


Przykład interaktywnego kursu, którego przejście wymaga uruchomienia środowiska testowego.

Jakie kursy są dostępne?
Na dzień 27.02.2019 platforma Microsoft Learn oferuje 262 kursy.
Poza wyborem odpowiedniego produktu i zagadnienia materiały można sortować w podziale na poziom trudności (początkujący, średni, zaawansowany) oraz ze względu na Rolę np. deweloper, administrator, użytkownik, analityk.

Kursy dotyczą następujących produktów: 

 • .NET
 • Aplikacje biznesowe
 • Azure
 • Dynamics 365
 • Microsoft 365
 • Platforma Power
 • Visual Studio

Scieżka szkoleniowa – Dynamics 365

W tematyce Dynamics 365 dostępnych jest około 100 kursów:

 • Perform general ledger daily procedures in Dynamics 365 for Finance and Operations – 1h15min
 • Get started with Lifecycle Services for Dynamics 365 for Finance and Operations – 1h29min
 • Configure Accounts payable in Dynamics 365 for Finance and Operations – 1h25min
 • Plan and configure the global address book (GAB) in Dynamics 365 for Finance and Operations – 35min
 • Plan and implement legal entities in Dynamics 365 for Finance and Operations – 1h31min
 • Configure ledger allocations and accruals in Dynamics 365 for Finance and Operations – 1h24min
 • Design and plan an implementation of Dynamics 365 for Finance and Operations – 42min
 • Use Lifecycle Services (LCS) to design and plan an implementation of Dynamics 365 for Finance and Operations – 2h11min
 • Work with accounting distributions, invoice validations and settlements in Dynamics 365 for Finance and Operations – 1h33min
 • Configure chart of accounts in Dynamics 365 for Finance and Operations – 1h29min
 • Implementing Dynamics 365 Customer Engagement Online – 5h5min
 • Design Microsoft Power Platform Dynamics 365 Deployments – 1h7min
 • Configure ledgers and journals in Dynamics 365 for Finance and Operations – 59min
 • Configure currencies in Dynamics 365 for Finance and Operations – 37min
 • Microsoft Power Platform Mobile management – 1h38min
 • Manage Dynamics 365 clients – 1h23min
 • Create fiscal calendars, years, and periods in Dynamics 365 for Finance and Operations – 49min
 • Configure forms, charts, and dashboards in model driven apps for Customer Engagement – 1h7min
 • Personalize Dynamics 365 for Finance and Operations – 1h24min
 • Set up batch jobs in Dynamics 365 for Finance and Operations – 42min
 • Plan and implement security in Dynamics 365 for Finance and Operations -1h3min
 • Get started with Dynamics 365 Portals – 2h32min
 • Get help and learn more about Dynamics 365 for Finance and Operations  -13min
 • Navigate Dynamics 365 for Finance and Operations – 42min
 • Introduction to Dynamics 365 for Finance and Operations – 17min
 • Introduction to integration with Dynamics 365 for Customer Engagement – 58min
 • Integrate Office and Dynamics 365 for Customer Engagement – 1h15min
 • Introduction to Dynamics 365 portals – 58min
 • Provision and administer Dynamics 365 portals – 42min
 • Configure Dynamics 365 portals – 52min
 • Get started with workflows in Dynamics 365 for Customer Engagement – 52min
 • Administer Microsoft Power Platform subscriptions – 57min
 • Use goal metrics in Dynamics 365 Customer Engagement – 40min
 • Apply goal management to Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement – 1h20min
 • Define and track individual goals in Dynamics 365 Customer Engagement – 40min
 • Introduction to Microsoft Business Applications – 17min
 • Dynamics 365 for Marketing – 22min
 • Dynamics 365 for Retail – 19min
 • Enabling digital transformation – 24min
 • Microsoft runs on trust – 30min
 • Create business process flows with Dynamics 365 Customer Engagement – 42min
 • Manage your Dynamics 365 Customer Engagement data – 1h
 • Create and manage entitlements in Microsoft Dynamics 365 for Customer Service – 1h2min
 • Use Microsoft Dynamics 365 for Customer Service queues to manage case workloads – 1h5min
 • Manage and drive actions from survey responses with Voice of the Customer for Dynamics 365 – 53min
 • Work with cases in Microsoft Dynamics 365 for Customer Service – 2h57min
 • Work with entitlements and service level agreements in Microsoft Dynamics 365 for Customer Service – 2h8min
 • Create and design knowledge management solutions in Dynamics 365 for Customer Service – 58min
 • Response routing and survey scoring options in Voice of the Customer for Dynamics 365 – 57min
 • Work with Knowledge Management Solutions in Microsoft Dynamics 365 for Customer Service -2h
 • Consuming Knowledge Articles for Case Resolutions in Dynamics 365 for Customer Service -1h2min
 • Work with and manage Service Level Agreements with Dynamics 365 for Customer Service – 1h6min
 • Managing cases with Microsoft Dynamics 365 for Customer Service – 1h20min
 • Identify Exceptions with Connected Field Service for Dynamics 365 and Azure IoT – 1h20min
 • Remotely Monitor and Service Customer Equipment with Connected Field Service for Dynamics 365 and Azure IoT – 1h20min
 • Resource scheduling optimization in Microsoft Dynamics 365 for Field Service – 50min
 • Configure bookable resources in Microsoft Dynamics 365 for Field Service -1h4min
 • Universal Resource Scheduling in Microsoft Dynamics 365 for Field Service – 5h9min
 • Manage scheduling options in Dynamics 365 for Field Service – 1h10min
 • Get started with Dynamics 365 for Customer Service – 32min
 • Schedule crews, facilities, and resource pooling in Microsoft Dynamics 365 for Field Service – 1h5min
 • Get started with Connected Field Service for Dynamics 365 and Azure IoT – 1h6min
 • Using IoT Central with Connected Field Service for Dynamics 365 – 55min
 • Register and Manage Customer Devices with Connected Field Service for Dynamics 365 and Azure IoT – 1h25min
 • Customize the schedule board in Microsoft Dynamics 365 for Field Service – 1h
 • Working with Connected Field Service for Dynamics 365 and Azure IoT – 5h56min
 • Process sales orders with Dynamics 365 for Sales – 30min
 • Analyze Dynamics 365 sales data – 55min
 • Learn the business value of Microsoft Dynamics 365 and the Power Platform – 4h 38min
 • Manage and organize your product catalog with Dynamics 365 for Sales – 1h10min
 • Manage relationships with social selling in Dynamics 365 for Sales – 1h
 • Leverage Embedded Intelligence in Dynamics 365 for Sales -1h2min
 • Manage opportunities with Dynamics 365 for Sales – 1h
 • Manage opportunities with Dynamics 365 for Sales – 1h5min
 • Working with Dynamics 365 for Sales – 6h42min
 • Get started with Dynamics 365 for Finance and Operations – 1h12min
 • Dynamics 365 for Field Service – 20min
 • Dynamics 365 for Finance and Operations – 24min
 • Dynamics 365 for Sales – 30min
 • Dynamics 365 for Customer Service – 20min
 • Dynamics 365 for Talent – 13min
 • Deliver a customized mobile experience in Microsoft Dynamics 365 for Field Service – 42min
 • Get started with Microsoft Dynamics 365 for Field Service Mobile – 1h12min
 • Implementing Microsoft Dynamics 365 for Field Service – 4h14min
 • Configure Microsoft Dynamics 365 for Field Service – 1h10min
 • Work order management, agreements, inventory, and purchasing in Microsoft Dynamics 365 for Field Service – 1h10min
 • Set up and manage Dynamics 365 for Marketing – 20min
 • Getting Started with Dynamics 365 for Marketing – 1h20min
 • Advanced configuration for Dynamics 365 for Marketing – 1h
 • Analyze Results in Dynamics 365 for Marketing – 40min
 • Assess Leads in Dynamics 365 for Marketing – 35min
 • Generate Leads in Dynamics 365 for Marketing – 45min
 • Lead Lifecycle in Dynamics 365 for Marketing – 40min
 • Marketing to Leads and Contacts in Dynamics 365 for Marketing – 55min
 • Working with Dynamics 365 for Marketing – 3h35min